174 – SCAMPER

کتاب Tool Navigator

        ترجمه : غزاله گلزار gh.golzar@yahoo.com

 

تعریف ابزارها

ابزار SCAMPER حاصل از سهولت در خلاقیت عملکرد اجرا شده توسط Alef Coboue در سال 1950 است. که حاوی فهرستی از نمونه سوالات است. این ابزار می تواند توسط گروه مورد استفاده قرار گیرد تا موضوعات و سوالاتی را که جدیداً ایجاد شده اند و عقاید تازه مطرح شده را کشف کند. گروههای حل مشکل اصولاً نظریات زیادی را مطرح می کنند. البته وقتیکه می خواهند به سوالات SCAMPER پاسخ دهند.

کتاب Tool Navigator

        ترجمه : غزاله گلزار gh.golzar@yahoo.com

 

تعریف ابزارها

ابزار SCAMPER حاصل از سهولت در خلاقیت عملکرد اجرا شده توسط Alef Coboue در سال 1950 است. که حاوی فهرستی از نمونه سوالات است. این ابزار می تواند توسط گروه مورد استفاده قرار گیرد تا موضوعات و سوالاتی را که جدیداً ایجاد شده اند و عقاید تازه مطرح شده را کشف کند. گروههای حل مشکل اصولاً نظریات زیادی را مطرح می کنند. البته وقتیکه می خواهند به سوالات SCAMPER پاسخ دهند.

برنامه های کاربرد نوعی

  • فرصتهای توسعه را برای روندهای موجود، تولیدات و خدمات رسانی شناسایی کرده و در مورد آنها سوال مطرح کنید.
  • عقاید مطرح شده را برای حل مسائل و تغییر روندهای موجود منظم کنید.
  • تعداد زیادی از نظریات را که جنبه راه حل دارند مطرح کنید.

وضعیت حل مشکل

انتخاب وتعریف مشکل و فرصت

شناسایی و تحلیل موارد یا تغییرات اصلی

گسترش و طرح راه حل های احتمالی یا تغییر

اجرا و ارزیابی راه حل یا تغییر

اندازه گیری و گزارش راه حل ها یا تغییرات حاصله

تشخیص و شناسایی تلاشهای گروهی

تذکرات و نکات کلیدی

  • نام سمبلیک SCAMPER (توسط Bob Eberle توسعه یافته) بدین شکل وضع شده:

S– جانشین ؟

C– ترکیب شده ؟

A– موافق ؟

M– تغییر یافته ؟ تقویت شده ؟

P– مورد استفاده در روندهای دیگر ؟

E– حذف شده ؟ کوچک شده ؟

R– معکوس ؟ دوباره منظم شده ؟

روش مرحله به مرحله

مرحله 1. یکپارچگی گروه مورد نظر با اطلاعات لازم در مورد موضوعات، مفاهیم یا مشکلات موجود تحلیل شده. مثال مربوط به کلید ناقص چراغ قوه را مشاهده کنید.

مرحله 2. یکی یکی، عقاید مربوط به سوالات SCAMPER را به طور گروهی مطرح کنید.

مرحله 3. شرکت کنندگان در مورد نظریات مطرح شده و سوالات بحث می کنند. پژوهشگران فهرست SCAMPER یا سوالاتی را که کامل شده اند ثبت می کنند.

مثالی از برنامه کاربردی ابزارها

کلید ناقص چراغ قوه

تاریخ xx/xx/xx

سوالات SCAMPER – کلید ناقص

S– می توانیم کلیدهای قابل اطمینان بیشتری را جایگزین کنیم؟

C– می توانیم کلید مورد نظر را در کل با دکمه نشانه دار ترکیب کنیم؟

A– چه نظریه ها و مفاهیمی می تواند با کلیدهای مشابه دیگر هماهنگ باشد؟

M– آیا کلید تغییر یافته قسمتهای کمتری دارد؟

P– کلید می تواند در قسمت های دیگر مورد استفاده قرار گیرد؟

E– آیا می توان کلید را حذف کرد یا تغییر داد؟

R– چگونه می توان دوباره سازه های کلید را با طرح های بزرگتری تنظیم کرد؟

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *