173 – روش های نمونه برداری

بازدیدها: 0

کتاب Tool Navigator

        ترجمه : غزاله گلزار gh.golzar@yahoo.com

تعریف ابزارها

روش های نمونه برداری، گروههایی را با توانایی لازمه در نظر می گیرند تا داده های مورد نیاز را از روندها یا ساختارهای موجود به منظور تعیین ساختارهای کیفی، مشاهدات یا نظریات معقولانه برآورده شده، شناسایی و جمع آوری کند. دیگر مشاهدات موجود برای نمونه ای مطرح شده که در زمان و هزینه، احتمال دستیابی یا چک کردن تعداد اعضاء شرکت کننده صرفه جویی می کند و میزان تمایز روش های موجود را در اکثر روشهای تحقیقاتی ثابت می کند.

کتاب Tool Navigator

        ترجمه : غزاله گلزار gh.golzar@yahoo.com

تعریف ابزارها

روش های نمونه برداری، گروههایی را با توانایی لازمه در نظر می گیرند تا داده های مورد نیاز را از روندها یا ساختارهای موجود به منظور تعیین ساختارهای کیفی، مشاهدات یا نظریات معقولانه برآورده شده، شناسایی و جمع آوری کند. دیگر مشاهدات موجود برای نمونه ای مطرح شده که در زمان و هزینه، احتمال دستیابی یا چک کردن تعداد اعضاء شرکت کننده صرفه جویی می کند و میزان تمایز روش های موجود را در اکثر روشهای تحقیقاتی ثابت می کند.

برنامه کاربردی نوعی

  • داده های مطرح شده را جمع آوری کنید که بیانگر تعداد افراد مشاهده شده است.
  • تعداد و توزیع خطاها و اشتباهات را تخمین بزنید یا طی یک دوره زمانی خاص آنها را مطرح کنید.
  • مشکلات یا نارضایتیهای مشتریان را در طی روند اجرا یا روش های مناسب موجود مشخص کنید.
  • پاسخ به پرسشهای تحقیقاتی را جمع آوری کنید یا یافته های حاصل از دوره های تحقیقاتی را تأیید کنید.

وضعیت حل مشکل

انتخاب وتعریف مشکل یا فرصتها

شناسایی و تحلیل موارد یا تغییر اصلی

گسترش و طرح راه حل های احتمالی یا تغییر

اجرا و ارزیابی راه حل یا تغییر

ارزیابی و گزارش راه حل یا تغییر نتایج

تشخیص و شناسایی تلاشهای گروهی

روش های مرحله به مرحله

مرحله 1. تعداد نمونه های مطرح شده را تعریف می کند. اندازه، لایه ها یا ساختار، موقعیت و ویژگی های کلی را تعیین کنید. این مرحله اهمیت بسیار زیادی دارد و روش های خاصی را پیشنهاد می کند که توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته اند. مثال تشریح روش های نمونه برداری را که به طور مستمر مورد استفاده قرار گرفته اند مشاهده کنید.

مرحله 2. اندازه نمونه مورد نظر را تعیین می کند. این مرجع باید با توجه به اندازه نمونه مورد نظر ساخته شود تا در اکثر کتابهای درسی آمار قابل دسترسی باشد. اندازه این نمونه با دقت بالا در روند تحقیق به دست می آید.

مرحله 3. نمونه مشاهده شده را با تعداد مشخص شده اولیه انتخاب کنید. روش های معمول نمونه برداری بدین قرارند: نمونه برداری ساده نامنظم هر عضو از گروه شانس یکسانی در نمونه مورد نظر دارند. روش گروهی توسط ساختار ایجاد کننده اعداد تصادفی مورد استفاده قرار گرفته و روند مناسب تر نمونه قابل قبول را به طور قابل توجهی طراحی می کند.

نمونه برداری اصولی: تغییر پذیری نمونه برداری نامنظم در اعضاء گروهی ست که طی یک فاصله زمانی از پیش تعیین شده (ساختار نمونه برداری) از میان فهرست، دوره زمانی یا فضای موجود انتخاب شده اند. نکته اولیه تصادفی تأیید شده است. حتی در تعداد nth از ساختار نمونه برداری شده (تعداد کلی) که برای نمونه مورد نظر انتخاب شده اند.

نمونه برداری طبقه بندی شده یک روش نمونه برداری است که تمام زیرگروههای مطرح شده و لایه های نامگذاری شده را نشان می دهد و مطمئن است که این تعداد نشان داده شده هر یک به عنوان لایه های این نمونه در نظر گرفته شده اند.

نمونه برداری گروه بندی شده: این روش از نمونه برداری، اصولاً برای صرفه جویی در زمان و هزینه ها مورد استفاده قرار گرفته مخصوصاً وقتی که این تعداد به طور گسترده ای پراکنده شده اند. تقسیم بندی مناطق جغرافیایی (یا امکانات) در یک گروه جزء اولین مرحله است. در ادامه این مرحله گروهها در نهایت نمونه برداری می شوند.

مرحله 4. وقتی که نمونه برداری کامل می شود طرح جمع آوری داده ها و داده های مناسب مورد استفاده قرار می گیرد تا به دقت داده های مورد نیاز را جمع آوری کند.

مرحله 5. تذکرات و نکاتی که از روش نمونه برداری و این روند به دست آمده برای مرجع های بعدی در خلاصه گزارش استفاده شده.

 

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام