172 – نقل قول

کتاب Tool Navigator

        ترجمه : غزاله گلزار gh.golzar@yahoo.com 

تعریف ابزارها

ابزاری ست که توسط یک گروه بکار برده می شود تا عقاید یا پیشنهادات آنها را طی این روند به مالکان، کارشناسان، یا گروههای دیگر برای دستیابی به داده های کسب شده، توصیه ها یا حتی عقاید ثانویه نشان دهد. افراد یا گروههای منتخب نموداری را برای بازده های مثبت و منفی طرح کرده اند که گروه را با مفاهیم و بینش های موجود آشنا خواهد کرد. در مجموع، این ابزار می تواند به گروه کمک کند تا میزان حمایت و علایق افراد گروه را به خود جلب کند که در کل، در روند تصمیم گیری مفید اند.

کتاب Tool Navigator

        ترجمه : غزاله گلزار gh.golzar@yahoo.com 

 

تعریف ابزارها

ابزاری ست که توسط یک گروه بکار برده می شود تا عقاید یا پیشنهادات آنها را طی این روند به مالکان، کارشناسان، یا گروههای دیگر برای دستیابی به داده های کسب شده، توصیه ها یا حتی عقاید ثانویه نشان دهد. افراد یا گروههای منتخب نموداری را برای بازده های مثبت و منفی طرح کرده اند که گروه را با مفاهیم و بینش های موجود آشنا خواهد کرد. در مجموع، این ابزار می تواند به گروه کمک کند تا میزان حمایت و علایق افراد گروه را به خود جلب کند که در کل، در روند تصمیم گیری مفید اند.

برنامه کاربردی نوعی

  • نقل قول منتقدانه افراد اولین واکنش، دومین نظریات یا موقعیتهای حاصل از نظریات یا طرحهای عملی را نشان می دهد.
  • گروههای تحت تأثیر قرار گرفته میزان مقاومت موجود را با تغییر به حداقل می رسانند.
  • نقایص اصلی یا ضعفهای موجود در عقاید مطرح شده و طرحهای عملی تحت پوشش نیستند.
  • موافقت و حمایت افراد و گروهها جلب شده.

وضعیت حل مشکل

انتخاب وتعریف مشکل یا فرصت

شناسایی و تحلیل موارد یا تغییرات اصلی

گسترش و طرح احتمالی راه حل ها یا تغییر

اجرا و ارزیابی راه حل یا تغییر

اندازه گیری و گزارش راه حل یا تغییر نتایج

تشخیص و بررسی تلاشهای گروهی

تذکرات و نکات کلیدی

  • چرخه های کشیده شده به رمز درآمده اند و بدین شکل نوشته شده اند:

 

روش مرحله به مرحله

مرحله 1. گروه عقاید پیشنهادی یا عملکرد موجود در چرخه اصلی را می نویسد. مثال تغییر خط مونتاژ C را در روند کاری مشاهده کنید.

مرحله 2. آشفتگی فکری گروه، بر روندهای کاری مالکان، کاربران، گروههای حمایتی و دیگر بخشهای موجود تأثیر می گذارد. این چرخها در مرکز چرخه قرار دارند و بخشهای ثبت شده در چرخه را شناسایی می کنند.

مرحله 3. اتفاق آرایی که به دست آمده ممکن است یک نمونه پشتیبان (+)، متضاد (-) یا خنثی (N) در برابر عقاید پیشنهاد شده یا عملکردها باشد. این نشانه ها در چرخه ای قرار دارند که در مثال نشان داده شده.

مرحله 4. گروه، طرح و روند عقلانی موجود را برای ارتباط با آنچه که ساخته شده توسعه می دهد.

مرحله 5. گروه با افراد و گروهها ارتباط برقرار می کند تا موقعیت گروه را نسبت به عملکرد یا عقاید پیشنهاد شده مشاهده کند.

مرحله 6. بازده موجود برای عملکردها و مشاهدات کلی ثبت شده.

مثالی از عملکرد ابزارها

 

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام