37 – ارزیابی تفاوت شایستگی

بازدیدها: 0

کتاب Tool Navigator

ترجمه : هادی طالبی hadi-talebi-m@yahoo.com

تجزیه و تحلیل تفاوت عملکرد ( کارایی )

  

تکنیک ارزیابی تفاوت شایستگی می تواند به کار گرفته شود و به اندازه گیری شایستگی های سازمانی یا انجام دادن توانائی های فرد به خودی خود به منظور درک اهمیت فعالیت های کامل شده است . تجزیه و تحلیل اطلاعات اشخاص نقطه مستقیمی خواهد بود به شخص یا تفاوت های کارایی سازمان .


کتاب Tool Navigator

ترجمه : هادی طالبی hadi-talebi-m@yahoo.com

تجزیه و تحلیل تفاوت عملکرد ( کارایی )

تکنیک ارزیابی تفاوت شایستگی می تواند به کار گرفته شود و به اندازه گیری شایستگی های سازمانی یا انجام دادن توانائی های فرد به خودی خود به منظور درک اهمیت فعالیت های کامل شده است . تجزیه و تحلیل اطلاعات اشخاص نقطه مستقیمی خواهد بود به شخص یا تفاوت های کارایی سازمان .

 

جمع آوری کردن اطلاعات بازخورد مشتری بر روی اهمیتی که درک شده در مقایسه با وظایف نشان داد شاستگی را در عملکرد وظائف .

بررسی کردن برای تفاوت های هر شایستگی بیان خدمات تأمین شده و خدمات پیش بینی شده .

اثبات کردن یک آموزش مناسب و آموزش برای کارمندان احتیاج است .

 

مراحل حل یک مشکل

  1. انتخاب و تعریف مشکل یا فرصت
  2. همانند کردن و تجزیه و تحلیل علتها یا توسعه تغییر بالقوه و راه حل مناسب طرح یا ابزار تغییر و سنجیدن راه حـــــــل ( جواب ) یا تغییر
  3. اندازه گیری و گزارش جواب یا تشخیص نتیجه تغییر و پاداش دادن به کوشش های تیمی

هم چنین این تکنیک می تواند به سادگی استفاده گردد برای اندازه گیری رضایت مشتری با تغییرات سؤالات و دسته بندی سر فصلها : برای مثال :

خدمات ژنراتور ها ( دستگاههای مولد برق ) رشته مکانهای مختلف

لطفاً ارزیابی کن کیفیت و اهمیت این قبیل خدمات به شما برای هر طبقه . شماره انتخابی را دایره بکش .

خدمات

اعتبار / اهمیت

0= بد

0= به هیچ میزان

1= متوسط

1= تا اندازه ای ، نسبتاً

2= خوب

2= به یک میزان زیاد

3 = خیلی خوب

3= به میزان خیلی زیاد

دسته / طبقه

خدمات

اهمیت

درجه نمره/امتیاز

  1. مدت زمان بازدید مکان کارمندان حرفه ای

0123

0123

ــــ

  1. تجیزات آماده و درجه بندی شده

0123

0123

ــــ

همه نمره های مختلف موافق موافق جواب منفی باید جمع می شدند که برسند در یک کل امتیاز منفی . پنج بالا ترین امتیاز ، رتبه بندی از بالا ترین درجه به پائین ترین درجه نمرات ،‌بیشترین کارایی جدی را نشان خواهد داد و بررسی که موضوع یااهمیت مهارت آنها را بیان می کند .

گام اول : اولین گام شناسایی کردن نیاز های یک ناحیه مهم کهاندازه گیری شده باشد . داوطلبان توانستند در شخص ، گروه یا سطح سازمان شناسایی کنند . نمونه نقشهای شغلی و لیاقت ها را ببین .

گام دوم : یک دست اقلام یا ابعادی که بپوشاند ناحیه بحرانی اندازه گیری شده که می بایست شناخته شده باشند .

گام سوم : فرم امتیاز دهی بررسی گسترش یافته است و رشته ها آزمایش شده است .

گام چهارم : بعد از تجدید نظر های آخر درست شده بودند ، فرم امتیاز دهی بررسی به منظور هدف گذاری کارمندان یا مشتریان اداره شده بود .

گام پنجم : پاسخهای بررسی هستند « تفاضل حساب شده » و تفاضل همه نمره های منفی توسط اقلام یا ابعاد جمع شده اند .

گام ششم : سر انجام ، مجموع نمرات از زیاد به کم مرتب شوند ، به طوریکه در مثال نشان داده اند . این تفاوت های شایستگی اطلاعات ورودی برای نزدیک کردن یک طرح عملی این فاصله ها تهیه کرد .

 

 

نقش های شغلی و شایستگی ها
جدول فهرست شده در زیر از دانش مدیریت و نیاز های مهارتی ( ابعاد ) پشتیبان وضع همزمان در مدیریت است . لطفاً پاسخ بده به دایره هایی که خط می کشی دور آن شماره ها برای هر طبقه همچنین رتبه ها هستند همچنانکه پیروی می کنند : شماره “3 = زیاد ” ، ” 2=متوسط ” ، ” 1=کم”

و ” 0= بدون توانایی یا بی اعتبار ” .

 

 

 

 

ابعاد برنامه ریزی توانایی درجه اهمیت درجه نمره

 

1-کاربرد تکنیک ها در آینده 0123 0123 –

2- مکاتبه حضوری /راهبردی 0123 0123 –

3-توسعه طرحهای کسب و کار 0123 0123 –

4-ارائه طرح پیشنهادی/گزارشات 0123 0123 –

5-مفهوم خلاصه برنامه«اگر چیست» 0123 0123 –

6-انجام برنامه هوشین 0123 0123 –

 

برای مثال سؤال شماره 4 :

 

بعد توانایی درجه اهمیت درجه نمره

4-ارائه طرح پیشنهادی/گزارشات 0123 0123 2

 

در این مثال پاسخ دایره ای که خط کشیده شده عدد « 1 » ( ضعیف / کم / پائین ) برای توانایی و عدد « 3 » ( قوی / زیاد / بالا ) برای درجه اعتبار کم کردن میزان اهمیت از میزان توانایی به ما یک نیروی قوی خواهد داد .

« نمره تفاضل » 2- است . هر نمره تفاضل منفی یک تفاوت یک شایستگی را نشان خواهد داد که برای توسعه در آینده احتیاج است . هم چنین در درجۀ بالاتر ، اختلاف بیشتری وجود دارد .

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام