85 – نقشه وظایف

بازدیدها: 1

ترجمه هدی احمدی

کتاب Tool Navigator

توضیح ابزار :

یک طرح وظیفه ای ابزاری چند منظوره است که می تونه شرح بده بسیاری از مواردی زمانی از قبیل صلاحیت ، عملکرد ، رفتار رقابتی ،هزینه کاولود ، سهم بازار و موارد دیگر را ، این اغلب جهت نشان دادن روابط مهم ، روند زمانی ، فعل انفعالات وعوامل تجزیه و تحلیل سوآت SWOT که شامل نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصتها و تهدیدات .


ترجمه هدی احمدی

کتاب Tool Navigator

توضیح ابزار :

یک طرح وظیفه ای ابزاری چند منظوره است که می تونه شرح بده بسیاری از مواردی زمانی از قبیل صلاحیت ، عملکرد ، رفتار رقابتی ،هزینه کاولود ، سهم بازار و موارد دیگر را ، این اغلب جهت نشان دادن روابط مهم ، روند زمانی ، فعل انفعالات وعوامل تجزیه و تحلیل سوآت SWOT که شامل نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصتها و تهدیدات .

کاربرد :

* تعیین اینکه چه موارد ی نیاز است تا انجام شود

* ایجاد ارتباط در رابطه با موارد مهم و اساسی و عواملی که باید اداره شوند .

* طرح ریزی برای عملکرد تغییر ها

فاز حل مساله :  
! انتخاب و تعیین مساله یا فرصت  
! شناخت و آنالیز علل یا تعویض عوامل بالقوه
! تکمیل و ارزیابی راه حل و یا تعویض اندازه گیری و گزارش راه حل یا نتایج تغییر تشخیص و پاداش به سعی و کوششهای تیمی  
 

 

نکات کلیدی :

  • استفاده از نقشه وظایف : ( کاربرد )
  • توسعه محصول
  • سهم بازار
  • آنالیز رقابت
  • تکنولوژی / نو آوری
  • تحقیق و توسعه R & D
  • محصول و خدمات
  • شخصیت عملکرد
  • رفتار مشتری

روش گام بر گام

گام اول : اولین قدم برای اعضای تیم جمع آوری باز خورد داده های مربوط به موضوع برای نمایش در یک نقشه وظایف است . محک اولیه ، آنالیز موضوع ، دفاتر تجاری ودیگر منابع می بایست برای این اهداف باز بینی شوند .

گام دوم : زمانی که داده ها جمع آوری شد آنگاه تیم روی فرمی که نقشه وظایف و.ریآوبایست کار شود عملیات خودراشروع م یکند .

گام سوم : دو یا سه دست ازمتغیر ها برای توسعه نقشه به کار برده می شوند .

گام چهارم : نقشه های تکمیل شده باز بینی می شوند توسط تیم و افراد متخصص و مسئول در رشته مربوطه تجدید نظر ها انجام می شود و کلیه نقشه ها تاریخ زده می شوند .

مثالی از توضیح ابزار :

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام