84- فرش آی

کتاب Tool Navigator

ترجمه هدی احمدی

توضیح ابزار :

فرش آی تکنیکی برای ایده های نو و یا بی نظیر برای آنالیزط مشکلات گذشته است صاحبان این فرآیند اغلب این شکل را دادند که به مساله دید واحدی داشته باشند ( بدون در نظر گرفتن جوانب ) تکنیک فرش آی این اجازه را میدهد که افراد بدونزه یچ در گیری با ایده های نو آورانه بتوانند یاد بگیرند که چگونهه شکل را حل نمایند .


کتاب Tool Navigator

ترجمه هدی احمدی

توضیح ابزار :

فرش آی تکنیکی برای ایده های نو و یا بی نظیر برای آنالیزط مشکلات گذشته است صاحبان این فرآیند اغلب این شکل را دادند که به مساله دید واحدی داشته باشند ( بدون در نظر گرفتن جوانب ) تکنیک فرش آی این اجازه را میدهد که افراد بدونزه یچ در گیری با ایده های نو آورانه بتوانند یاد بگیرند که چگونهه شکل را حل نمایند .

کاربرد :

  • شبیه سازی یک نگاه ویژه به مساله
  • جستجو برای عقاید نوید داده شده واحد یا بیشتر برای حل مساله یا توسعه فرآیند.
  • در گیر نمودن افراد خارج از پروسه برای ایجاد ایده
فاز حل مساله :  
! انتخاب و معین کردن مساله یا فرصت  
! شناخت و آنالیز علل یا تعویض عوامل بالقوه
! تکمیل و ارزیابی راه حل و یا تعویض اندازه گیری و گزارش راه حل یا نتایج تغییر تشخیص و پاداش به سعی و کوششهای تیمی

 

نکات کلیدی :

  • دو نوع از تغییر و نا پایداری از تکنیک فرش آی عبارت است از :
  • ایده های حل مساله انفرادی یا جستجوی تیمی
  • ایده های سوال از افراد خارج از تیم و پروسه

رویه قدم به قدم :

قدم اول – تیم ابتدا تصمیم گیرد تا از تکنیک فرش آی برای توسعه شاخصهای کشف ایده های واحد و اضافی استفاده نماید .

قدم دوم – بیابید توسعه شکل قبلی دوباره چک می شود تا خسنود سازی و وضوح اتنجام شود تیم ممکنه که تصمیم بگیرد تا دوباره شکل را بیان نماید در مراحل مختلف اما واضح و مختصر

قدم سوم – مجموعه شکل و مساله موجود تایپ و پخش میشه بین تعدادی از افراد که علاقمند هستند یازی بدهند تیم را که این افراد خارج از تیم قرا ردادند که تجارب کمی از مساله دارند ویا شرایط نامطلوبی از مساله برایشان پیش امده است .

قدم چهارم – بعداز حدود یک هفته ایده های خارجی جمع آوری می شود و پتانسیل آن بوسیله تیم ارزیابی می شود .

قدم پنجم – در نهایت ، گروه ممکنه پی ببرند که این فرآیند ممکنه ایده های جدیدی ارایه کند ویا به همان ایده های قبلی استفاده نمایند .

 

مثال از کاربرد : ( کاربرد نمونه ) :

توسعه کارآیی آموزش تیم

لیست ایده های ایجاد شده قبلی

 

 

 

 

 

 

 

    ایده های فرش آی

-عملکرد آموزش لحظه ای

-اجازه به تیم دادن جهت شرکت در فرآیند آموزش

-معکوس کردن ساختار مقیاس به تمرین تیمی

-استفاده از موارد و قضایای موفق تیمی بعنوان یاز خورد برای آموزش مقیاس توسعه جا دادن آموزش به طرح توسعه کارکنان شخصی

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام