76 – تنگهای ماهی

بازدیدها: 0

کتاب Tool Navigator

ترجمه : حامد سنماری hsenemari@yahoo.com

شرح ابزار

تنگهای ماهی مباحثاتی کاملاً سازماندهی شده و تسهیل کننده در مورد یک مسئله یا موضوع است که از طریق نیمی از شرکت کننده های گروه ، در حالی که نیم دیگر این فرایند مشاهده می کند ، انجام می شود . پس از یک دوره زمانی از پیش تعیین شده ، هر دو نیمه گروه جای نقشهایشان را عوض می کنند . شیوه تنگهای ماهی برای فعالیتهای گروهی ، هم برای انجام وظیفه به منزله آموزش گروه و هم بمنظور کشف عمیق یک موضوع یا مسئله ایده ال است .


کتاب Tool Navigator

ترجمه : حامد سنماری hsenemari@yahoo.com

شرح ابزار

تنگهای ماهی مباحثاتی کاملاً سازماندهی شده و تسهیل کننده در مورد یک مسئله یا موضوع است که از طریق نیمی از شرکت کننده های گروه ، در حالی که نیم دیگر این فرایند مشاهده می کند ، انجام می شود . پس از یک دوره زمانی از پیش تعیین شده ، هر دو نیمه گروه جای نقشهایشان را عوض می کنند . شیوه تنگهای ماهی برای فعالیتهای گروهی ، هم برای انجام وظیفه به منزله آموزش گروه و هم بمنظور کشف عمیق یک موضوع یا مسئله ایده ال است .

کاربردهای معمول

 • آموزش دادن گروه جهت برقراری ارتباط به شیوه سودمند ، داشتن مباحثاتی در میان همتایان و حمایت از سهم همگانی اندیشه ها .
 • متمرکز نگه داشتن شرکت کننده ها بر روی یک موضوع یا مسئله
 • آغاز تلاشی برای حل مشکل
 • مورد ملاحظه و بررسی قراردادن فعالیتهای گروه

مرحله حل مسئله

مسئله یا موقعیت را انتخاب و متمایز کنید .

علل یا تغییرات احتمالی را مورد شناسایی و بررسی قرار دهید .

راه حلها یا تغییرات احتمالی را گسترش داده و برنامه ریزی کنید .

راه حل یا تغییر را به انجام رسانده و ارزیابی کنید .

نتایج راه حل یا تغییر را ارزیابی کرده و گزارش کنید

از تلاشهای گروه قدردانی کرده و به آنها پاداش دهید .

توضیحات و نکات مهم

 • اطمینان حاصل کنید که شرکت کننده ها جای نقشهایشان را تنها به همان شیوه توصیه شده تغییر دهند .
 • ورودی هر شرکت کننده محدود به یک دقیقه در هر ورودی است .
 • زمان کلی برای فعالیت تنگ ماهی 60 دقیقه است .

روند مرحله به مرحله

گام اول : تسهیل کننده شرح مختصری از فرایند تنگ ماهی در اختیار می گذارد . شرکت کننده ها شماره هایی را برمی دارند و به شماره های زوج و فرد تقسیم می شوند . در آغاز شرکت کننده هایی که شماره شان زوج است در حلقه داخلی یعنی همان تنگ ماهی می نششینند ، شرکت کننده هایی که شماره فرد دارند در دایره بیرونی می نشینند .

گام دوم : سپس تسهیل کننده موضوعاتی را که باید مورد بحث قرار بگیرند نمایش می دهد ، حلقه داخلی را از اینکه چه زمانی که قرار است مباحثه آغاز شود و اینکه آنها 30 دقیقه برای بحث و گفتگو در مورد موضوع فرصت دارند ف مطلع می سازد . یک واسطه انتخاب می شود و مجموعه ای از سئوالات تهیه شده را به منظور جذاب ساختن و مبازه طلبانه کردن مباحثه دریافت می کند .

از شرکت کننده ها درخواست می شود تا برای هر موضوع ورودی شان را به مدت یک دقیقه حفظ کنند ، واسطه از مباحثاتی که برای مشارکت گروهی اند یادداشت بر می دارد . به مثال ((چگونه در یک سازمان فرهنگ را تغییر دهیم )) مراجعه کنید .

گام سوم : به شرکت کننده های حلقه بیرونی نقشهایی به منزله مشاهده گر محول می شود یادداشت برداری بی صدای آنها اطلاعاتی در مورد ناسازگاری وقفه ها سوق داده شدن به سمت موضوعات دیگر شرکت کننده های مسلط یا شرکت کننده هایی که کمتر اظهار نظر می کنند و دیگر موقعیت ها به دست می دهد .

گام چهارم : تسهیل کننده ساعت راا راه می اندازد و اعمال مباحثه و مشاهدات انجام می شود ، پس از 30 دقیقه تنگ ماهی متوقف می شود و مشاهده گران اظهار نظرهایی پیرامون مشاهداتشان ارائه می کنند .

گام پنجم : نقش ها جابجا می شوند و شرکت کننده های حلقه بیرونی به حلقه درونی میروند ، مراحل 2 الی 4 بالا جهت تکمیل تنگ ماهی تکرار می شود .

گام ششم : همانطور که در مثال نشان داده شده است هر دو واسطه توضیحات مباحثه شان را مطرح می کنند و اکنون ممکن است یک مباحثه مشترک در رابطه با موضوع انجام شود .

مثال کاربرد ابزار

چگونه فرهنگ را در یک سازمان تغییر دهیم ؟

 

مشاهدات تنگ ماهی

فعالیتهای گروه

 • عده ای از افراد مسلط اند
 • عده ای از شرکت کننده ها دست و پا می زنند .
 • زمان بندی برای عده ای ناراحت کننده است

موارد بحث

 • گنجاندن افراد در هر تغییر
 • آموزش مفاهیم یادگیری سازمان
 • چگونه اعتماد را بوجود آوریم ؟

 کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام