220 – نمودار تجزیه کار

بازدیدها: 1

 کتاب Tool Navigator

 مترجم حامد صفرزاده  Safarzadeh_hamed@yahoo.com

تعریف ابزار

تجزیه ساختار کار امری ضروری است که شامل همه ی بخش های یک پروزه در سطوح عالی می شود .و سطوح عالی به نوبت به قسمت های زیادی که قابل تعریف و روشن ابتدایی باشد تجزیه می شود ، سپس در نهایت در یک بسته ی کاری قرار می گیرد . این فراین پروژه را اماده می کند تا مدیر بتوتند فهرستی از منابع مورد نیاز برای تکمیل هر بسته کاری ارائه نماید .


کتاب Tool Navigator

 مترجم حامد صفرزاده Safarzadeh_hamed@yahoo.com

تعریف ابزار

تجزیه ساختار کار امری ضروری است که شامل همه ی بخش های یک پروزه در سطوح عالی می شود .و سطوح عالی به نوبت به قسمت های زیادی که قابل تعریف و روشن ابتدایی باشد تجزیه می شود ، سپس در نهایت در یک بسته ی کاری قرار می گیرد . این فراین پروژه را اماده می کند تا مدیر بتوتند فهرستی از منابع مورد نیاز برای تکمیل هر بسته کاری ارائه نماید .

 

انواع کاربرد ها

  • تجزیه کار برای اداره کردن و گزارش دهی مجموعه بسته کاری قابل تعریف است
  • کم کردن از پیچیدگی های پروژه به قدری که بتوان مشترکات عملیات و عناصر کار را روشن و قابل فهم نمود.
  • شناخت بسته کاری و نیاز مندی ها و بر نامه زمانی و ابتکار برای به پایان رساندن فعالیت های پروژه.

 

 

 

یادداشت نکته های کلیدی

 WBS مرکب است از پنج نوع مرحله یا بیشتر برای ساده کردن پیچیدگی ها و تجزیه قلمرو های پروژه .

 

سطح                شرح                           معرفی نمونه ها

  1.              پروژه                                        10
  2.              طبقه                                     10.1
  3.             مقوله پیشین                         10.1.1
  4.             کارهای ابتدایی                   10.1.1.1
  5.             بسته کاری                     10.1.1.1.1
  6.             سایر موارد                   10.1.1.1.1.1

 

گامی از گامهای روش

 گام 1- در گام اول تیم مدیریتی باید روی سطوح عالی پروژه شناخت کامل داشته باشند . برای مشاهده ی نمونه WBS برای افزودن یک خط تولید .

گام 2- تعیین شکل مناسب سپس محاسبه یامقرر نمودن برنامه زمانی و شرح کار.استفاده از سیستم محاسباتی یکسان مشاهده مثال نمایش داده شده .

گام 3- همه کار ها قطعا قابلیت تجزیه به سطوح پایین تر و جزئی تر را دارند . این فرایند تا تنزل بسته کاری به بنیادی ترین سطوح ادامه می یابد . انواع سطوع متشکل از پنج نوع یا بیشتر است .

گام 4- در پایان WBS باید به شکلی همه نیازمندی های کار را منعکس کند و از دستاورد ها و ابتکارات برای برنامه ریزی و زمان بندی سراسر پروژ استفاده نماید .

 

WBSبرای جمع کردن یک مجموعه در یک خط

 

کتاب Tool Navigator

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام