50- گفتگو بحرانی

کتاب Tool Navigator

ترجمه: میترا عبادی Mitra.ebadi@yahoo.com

 

توصیف ابزار

گروه سهامداران از گفتگو بحرانی در درگیر شدن با یک جریان باز و هدفمند از اندیشه ها و کاوشها استفاده کرده و توجه جدی به ایده های سطحی دارد. آنان همچنین تهیه می کند برای مفاهیم مشترک و با راه حل های مسایل یا فرصتها برای بهبود موافقت می کند. علاوه بر این گفتگو بحرانی این فرصت را می دهد برای همه شرکإ گروه که اطلاعات به اشتراک بگذارند و از آن یک بازخورد با ارزش را بگیرند.


کتاب Tool Navigator

ترجمه: میترا عبادی Mitra.ebadi@yahoo.com

توصیف ابزار

گروه سهامداران از گفتگو بحرانی در درگیر شدن با یک جریان باز و هدفمند از اندیشه ها و کاوشها استفاده کرده و توجه جدی به ایده های سطحی دارد. آنان همچنین تهیه می کند برای مفاهیم مشترک و با راه حل های مسایل یا فرصتها برای بهبود موافقت می کند. علاوه بر این گفتگو بحرانی این فرصت را می دهد برای همه شرکإ گروه که اطلاعات به اشتراک بگذارند و از آن یک بازخورد با ارزش را بگیرند.

کاربرد واقعی

 • آشکارا کاوش کردن و منتشر کردن و بازخورد سازنده دریافت کرده در یک مدت زیاد و هدفمند واندیشه ها به اشتراک گذاشته یا ایده ها را منتشر کردن
 • اول همه گروه سهامداران دریک جریان طبیعی گفتگو قرار گرفته وسپس یک مفهوم مشترک از آن منتشر کرده یا از مساله دم دست
 • سپس توجه کرده به ایده ها یا تصمیمات ممکن متنوع

 

توضیحات و نکات کلیدی

گروه تدارکات باید مواظب باشد هر زمانی که موضوعی جدال آمیز رواج داده شد مورد مخاطب قرار می گیرد. جریان گفتگو را درباره موضوع معین انتقال داده ونتایج ممکن در بحث را منتشر کرده.

مراحل انجام کار

 1. شیوه گفتگو به تدارکات مجرب نیازمند است . تیم یا گروه از افراد در صدد گرفتن شخصی هستند ،کسی که در پویایی گروه و تصمیم مخالف با تجربه باشد .
 2. تدارکات قرار داده یک میز وصندلی ها را به شکل دایره برای برقرار کردن حس برابری بین سهامداران و مطمئن شدن همه افراد که می توانند همدیگررا دیده و صحبتها را شنیده.
 3. بعد تدارکات مفهوم عمومی از گفتگوبحرانی را بیان کرده ،کل مدت زمانی برای جلسه ، سوالات سهامدارا ن را یادآوری کرده که خوب بوده ، در کل مذاکره بینشان تساوی است
 4. سهامداران از بخش تجربشان سوال شده و چه مشخصه ای از مذاکره برگزار شده خوب است ، مبادله سودمند از اندیشه ها
 5. تدارکات مشخصاتی از اسنادو مدارک را در نمودار ساده وهمه سوالات سهامداران را در آن منعکس کرده
 6. ماهرانه ، تدارکات معرفی کرده موضوع را به سهامداران و اجازه داده سهامداران در یک گفتگو بحرانی درگیرش شده ، برای مثال تقدیر ازتیم و پاداش دادن .
 7. گهگاهی تدارکات ممکن است متوجه بشود که لازم مداخله کند برای روشن شدن مراحل فرایند یا تبدیل کردن آشفتگی یا خنثی کردن آن.
 8. در پایان تدارکات تمام کرده جلسه را وسیله سوال کردن از سهامداران برای ایده هایشان یا پشتیبانی کردن ایده ها و خلاصه کرده آنها را در یک جدول ساده برای مراجعه بعدی

مثالی برای کاربرد ابزار

تقدیر و پاداش دادن به گروه

 

 کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *