66- آمار توصیفی

بازدیدها: 0

کتاب Tool Navigator 

ترجمه : شقایق دسکره sh_deskereh@yahoo.com

 

آمارهای توصیفی روشهای به کار برده شده برای سازمان دهی ؛ خلاصه و توصیف داده هایی که در مدت زمان جمع آوری شده اند یا به عنوان نتیجه یک فرایند جمع آوری داده ها در طول یک پروژه تحقیقی هستند .محاسبات آماری اندازه گیری های مقابل با مرکز و اندازه های پراکندگی را میسر میسازد ؛ که اغلب به عنوان اطلاعات پشتیبانی در فرایند تصمیم گیری به کار برده میشود


کتاب Tool Navigator 

ترجمه : شقایق دسکره sh_deskereh@yahoo.com

آمارهای توصیفی روشهای به کار برده شده برای سازمان دهی ؛ خلاصه و توصیف داده هایی که در مدت زمان جمع آوری شده اند یا به عنوان نتیجه یک فرایند جمع آوری داده ها در طول یک پروژه تحقیقی هستند .محاسبات آماری اندازه گیری های مقابل با مرکز و اندازه های پراکندگی را میسر میسازد ؛ که اغلب به عنوان اطلاعات پشتیبانی در فرایند تصمیم گیری به کار برده میشود

 

 

نمونه برنامه کاربردی

*تلخیص داده های تحقیق درون روشهای معنا دار مورد استفاده در تکنیکهای آماری استاندارد

* توصیف در جملات آماری ؛ جمع آوری داده ها برای اهداف گزارش

* به کاربری داده های آماری برای بهبود فرایند تصمیم گیری

 

 

مرحله حل مساله 

انتخاب و تعیین کردن مساله و شناسایی فرصتها

تجزیه و تحلیل کردن علل یا تغییر بالقوه

توسعه و طرح راه حل ها یا تغییر ممکن

اجزا و ارزیابی کردن راه حل ها و تغییر

اندازه گیری و گزارش راه حل ها و تغییر نتایج

شناسایی کردن و پاداش دهی به تلاشهای گروه

 

یادداشت ها و نکات مهم

توزیع نرمال احتمالات یک توزیع فراوانی زنگوله ای شکل متقارن مورد استفاده در آنالیز های آماری است . میانگین حسابی ؛ میانه ؛ و نماد ارزش برابر هستند و در مرکز یا نقطه اوج منحنی هستند .این اندازه گیری های متوسط هستند و بنابراین اندازه گیری های متمایل به مرکز قابل محاسبه هستند.

پراکندگی اندازه گیری ها ؛ اندازه های زیر منحنی ؛ حرکت افقی به سمت چپ یا راست برای شناسایی سطوح یا احتمالات هستند . از جمله انواع دیگر ؛ انحراف استاندارد (S) ؛ ارزش Z(Z) و درصد ها (%) اغلب در آمارهای توصیفی و استنتاجی به کار برده میشوند .

پراکنش (واریانس) (مجذور سیگما) متوسط مجذور نمره انحراف از مشاهدات ((x به میانگین (X) است .

انحراف استاندارد : (سیگما ) مجذور جذر متوسط مجذور نمره انحراف (X) از مشاهدات از میانگین (X) است . نمره انحراف : (X) تشخیص دادن به واسطه تفریق میانگین (x) از هر مشاهده یا مقدار داده ها

 

یادداشت ها و نکات مهم

X,Y =هر مشاهده , اندازه , مقدار داده یا نمره (x برای اولین مجموعه داده ها , y برای همین مجموعه داده ها است )

X,=Yیافتن نمره انحراف از طریق x=X-X

میانگین , میانگین حسابی

میانه = نقطه میانی مشاهدات یا مقدار مشاهدات که از پایین به بالا مرتب شده اند . نیمی از مشاهدات در بالا و نیمی از مشاهدات در پایین میانه ؛ با مشاهدات میانه هستند .

نما = مقدار مشاهدات که ظهور بیشترین فراوانی را در یک مجموعه داده ها دارند .

  1. R= گستره : بالاترین مقدار – پایین ترین مقدار مشاهدات در یک مجموعه داده ها است

نمره Z= فاصله بین مقدار معیین مشاهدات (X) تقسیم شده از طریق انحراف استاندارد (S) است . مقدار Z برای دستیابی استفاده میشود “تنایب سطوح زیر منحنی نرمال ” جدول سطوح یا احتمالات را مشخص میکند (پیوست را ببینید ؛ جدول A)

زیگما : جمع علایم

عدم تقارن : برای چک کردن آیا تقسیم عدم تقارن مثبت یا منفی دارد

 

توجه : n-1 به کار برده میشود زمانیکه مشاهدات کلی

فرایند مرحله به مرحله

مرحله اول : داده های ناخالص سازمان دهی شده اند به واسطه طبقه بندی , ترتیب گذاری , گروه بندی , یا جا دادن آنها در ماتریس ها یا جداول

مرحله دوم : اندازه گیری های پایه متمایل به مرکز , اندازه گیری پراکندگی , و نمره z برای درصد های زیر احتمالات نرمال منحنی در حال حاضر میتواند محاسبه شود

برای نمونه ببینید اندازه گیری گستره اسناد ارتباطی

مرحله سوم : تمام محاسبات چک شده هستند و در گزارشات یا معارفات به کار برده میشوند به عنوان اطلاعات پشتیبان

 

کتاب Tool Navigator 

2 thoughts on “66- آمار توصیفی

  1. سلام جناب باران دوست

    برای وبلاگ من هم چنین مشکلی ایجاد شده بود. یعنی بعضی وقتها که در کافی نت وبلاگ رو به روز رسانی می کردم متوجه شدم فونت و طرز صفحه بندی صفحات تغییر کرده است… گمان کنم در حال حاضر کامپیوتر من با وبلاگ شما مشکل داره و شاید تغییری از سمت شما لازم نباشد.

    ولی چیزی که می بینم این است که فونتی غیر از Tahoma استفاده شده و بعضی از صفحات به هم ریخته نشان داده می شوند. شاید هم ایراد از مرورگر اینترنت من باشد. باید از مرورگری دیگر را هم امتحان کنم.

    سرزنده و شاداب باشید

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام