6- ماتريس ارزش فعاليت

کتاب Tool Navigator

ترجمه امیر وثوقی – amirvosogi@yahoo.com

 

توضيح ابزار

ماتريس قيمت فعاليت يك مجموعه ابزار داده قيمت مفيد براي نقشه كشي و آماده سازي بودجه مي باشد. براي شناسايي اينكه كدام شخصيت در يك پروژه اوليه شركت داشته، فعاليت هاي مستقيم و حمايتي ليست شده و درصد سهم هر شركت كننده تخمين زده مي شود.

کتاب Tool Navigator

ترجمه امیر وثوقی – amirvosogi@yahoo.com

 

توضيح ابزار

ماتريس قيمت فعاليت يك مجموعه ابزار داده قيمت مفيد براي نقشه كشي و آماده سازي بودجه مي باشد. براي شناسايي اينكه كدام شخصيت در يك پروژه اوليه شركت داشته، فعاليت هاي مستقيم و حمايتي ليست شده و درصد سهم هر شركت كننده تخمين زده مي شود.

 

كاربرد واقعي

. تعيين فعاليت هاي حوزه اي و داده قيمت كلي

. زمان بندي پرسنل براي تكميل فعاليت هاي ويژه پروژه

. مقايسه سرعت سهم ( تلاش) در مقابل بودجه كلي پروژه

 

فاز حل مساله

———————

انتخاب و شناسایی مساله یا موقعیت

شناسایی و آنالیز علت ها یا تغییر بالقوه

توسعه و طراحی راه حل های ممکن یا تغییر

پیاده سازی و ارزیابی راه حل یا تغییر

اندازه گیری و گزارش راه حل یا تغییر نتایج

معرفی و پاداش تلاش های تیمی

 

یاد داشت ها و نقاط کلیدی

. استفاده از داده محاسبه زمان واقعي از سندهاي نزديك پروژه هاي قبلي براي تخمين درصد قيمت فعاليت هاي مختلف

. براي افزايش اعتبار داده كه در ماتريس قيمت فعاليت قرار مي گيرد، بايد با منابع اداره و كارشناسان مربوط موضوع (SME) براي اطلاعات ويژه تماس گرفته شود.

 

روال پله به پله

پله 1 پله اول يك تحقيق بر روي داده تاريخي كامل شده پروژه هاي قبلي است. محاسبه زمان ( زمان فعاليت)‌ و داده قيمت به شدت در امل كردن ماتريس قيمت فعاليت شركت خواهند داشت. مثال ” درصد قيمت فعاليت هاي آموزشي” را ببينيد.

پله 2 مصاحبه ها با پرسنل اداره يا كارشناسان مربوط موضوع نتيجه مي شود. اطلاعات روي درصد سهم براي تلاش كلي پروژه جمع آوري مي گردد.

پله 3 در آخر، يك ماتريس قيمت فعاليت همانطور كه در مثال نشان داده شده، كامل شده و تاريخ گذاري مي گردد.

پله 4 يك كپي به همه اعضا براي مرور و بازخورد داده مي شود.

 

مثالی از کاربرد ابزار

 

درصد قیمت فعالیت های آموزشی

 

تاریخ : xx/xx/xx

مسئولیت – درصد شرکت

آنالیز گر : A.Fisher

کاربر

کاربر- SME

آنالیز گر آموزشی

توسعه دهنده آموزش

آموزگار آموزشی

مدیر آموزشی

هنرهای گرافیکی

ساخت دوباره

بود جه و دارایی

وسایل

 

ارزش فعالیت برای کارگروه آموزش فعالیت های توسعه ای

1 درخواست دوره آموزش

2

5

10

3 تجزیه نیازهای کاربران

5

5

20

4 پروپوزال آموزشی

20

5

2

90

5

5 تجزیه وظایف کاربران

15

5

20

10

4

5

7 توسعه کارگروه

20

60

3/7 گرافیک

7

3

2

96

5

5

9/7 ارزیابی فرمی

50

13

10

8 کارگروه پایلوت

5

5

5

5

4

10 تجدید نظر کارگروه

2

3

11 آموزش مربی

5

5

20

5

12 شرکت کارگروه

70

5

70

13 ارزیابی جمعی

5

2

5

15 زمان بندی و اداره

3

3

80

3

5

90

2/15 ساخت دوباره مواد

2

5

80

17 کنترل کپی اصلی

5

3

6

سهم کلی

100%

100%

100%

100

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

SME = کارشناسان مربوط موضوع

کتاب Tool Navigator

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام