5- تجزیه فعالیت

کتاب Tool Navigator

 

ترجمه امیر وثوقی – amirvosogi@yahoo.com

 

توضیح ابزار

تجزیه فعالیت، ابزار بسیار مفیدی برای محاسبه زمان مصرفی در هر زمان بندی کار روزانه، برنامه یا فعالیت های پروژه می باشد. این به آنالیزگر اجازه می دهد تا فعالیت های کاری غیر ضروری، زمان مصرفی برای کامل کردن فعالیت های بسیار مهم نسبت به کارهای بی اهمیت را روشن کند که در نتیجه داده های کممک کننده ای برای تولید موثرتر و کاراتر را فراهم می کند.

کتاب Tool Navigator

 

ترجمه امیر وثوقی – amirvosogi@yahoo.com

 

توضیح ابزار

تجزیه فعالیت، ابزار بسیار مفیدی برای محاسبه زمان مصرفی در هر زمان بندی کار روزانه، برنامه یا فعالیت های پروژه می باشد. این به آنالیزگر اجازه می دهد تا فعالیت های کاری غیر ضروری، زمان مصرفی برای کامل کردن فعالیت های بسیار مهم نسبت به کارهای بی اهمیت را روشن کند که در نتیجه داده های کممک کننده ای برای تولید موثرتر و کاراتر را فراهم می کند.

کاربرد واقعی

. آنالیز و ارزیابی نیازهای کار و زمان برای تکمیل کار

. شناسایی پله های کاری بی اثر و روال ها به منظور حذف اتلاف

. محاسبه زمان مصرفی در روز 8 ساعته یا سایر دوره های زمانی

 فاز حل مساله

———————

انتخاب و شناسایی مساله یا موقعیت

شناسایی و آنالیز علت ها یا تغییر بالقوه

توسعه و طراحی راه حل های ممکن یا تغییر

پیاده سازی و ارزیابی راه حل یا تغییر

اندازه گیری و گزارش راه حل یا تغییر نتایج

معرفی و پاداش تلاش های تیمی

یاد داشت ها و نقاط کلیدی

 

علائم زیر به مثال “2روز کاری مهندس طراحی” مربوط است.

 

روال پله به پله

پله 1 فرم آنالیز گر فعالیت برای موقعیت، برنامه یا پروژه آماده شده است تا مشاهده و آنالیز شود.مثال ”

2 روز کاری مهندس طراحی” را ببینید.

پله 2 همه فعالیت هایی که مهم، کم هزینه از نظر زمان و یا کار لازم در نظر گرفته شده اند روی فرم

زمان بندی و ضبط می شوند.

پله 3 سایر فعالیت های حمایتی برای محاسبه زمان یادداشت شده اند.

پله 4 همه فعالیت ها با همه، برخی، هیچ ارزش افزوده کد گذاری شده و با چنین عنوانی روی فرم

همانطور که در مثال نشان داده شده ضبط شده اند.

پله 5 ستون کلی جمع می شود تا زمان استفاده شده در یک دوره مخصوص زمانی را نشان دهد.

پله 6 فرم به منظور فراهم کردن داده زمینه برای ساده سازی کار یا تلاش های پیشرفت پروسه کاملا

پر می شود.

پله 7 در آخر، فرم تجزیه فعالیت مرور شده و تاریخ گذاری می شود.

 

مثالی از کاربرد ابزار

2 روز کاری مهندس طراحی

نام : تاریخ: 11/14/xx

ارزش

ارزیابی

آنالیز

گروه/ موقعیت: مهندس طراح

کار

واقعی

کار

معمولی

کار

شلوغ

کلی

اطلاعات ارتباط

تاریخ

زمان

فعالیت

ساعت

دقیقه

11/12

0745

خوردن قهوه

0810

چک کردن email

50

0900

جواب صندوق صدا

45

0945

استراحت

1015

تماس با اداره برنامه

10

Pgm.J.L

1026

اصلاح نقشه AX-221

1

35

ظهر

نهار

1315

اصلاح طرح AX-255

2

25

1540

تماس گرافیک/ ساخت دوباره

10

8-4445

1600

ملاقات IPD حضوری

45

1650

تماس ساخت دوباره

11/13

0810

خوردن قهوه و صحبت با رئیس

0900

صحبت با J.M برای هماهنگی

30

J.M.

0930

چک کردن email

30

1000

چک کردن mail صدا، جواب تلفن ها

30

1030

صحبت روی تغییرات طرح

1

Boston

1130

ملاقات نهار

1315

Downtime کامپیوتر

1330

صدا کردن گروه نرم افزار

5

MIS-3

1410

فراهم کردن داده های جزئی به G.K

20

G.K.

1630

ترک محل برای کلاس غروب

کلی

9

35

 

یادادشت : ● : تماماً ارزش افزوده ◘ : تا حدودی ارزش افروده ○ : فاقد ارزش افزوده

 کتاب Tool Navigator

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *