4- نقشه عمل

کتاب Tool Navigator

ترجمه امیر وثوقی – amirvosogi@yahoo.com

 

توضیح ابزار

 

نقشه عمل یک سند نهایی است که آیتم های عمل، بر حسب تاریخ، و سایر اطلاعات مربوطه، را برای پیاده سازی موفقیت آمیز یک راه حل یا مدیریت یک پروژه نمایش می دهد. نقشه عمل یک پروژه پیچیده را به آیتم های کوچکتر می شکند که این آیتم ها به افرادی داده می شود که منابع معینی را برای تکمیل کارها استفاده می کنند.

کتاب Tool Navigator

ترجمه امیر وثوقی – amirvosogi@yahoo.com

 

توضیح ابزار

نقشه عمل یک سند نهایی است که آیتم های عمل، بر حسب تاریخ، و سایر اطلاعات مربوطه، را برای پیاده سازی موفقیت آمیز یک راه حل یا مدیریت یک پروژه نمایش می دهد. نقشه عمل یک پروژه پیچیده را به آیتم های کوچکتر می شکند که این آیتم ها به افرادی داده می شود که منابع معینی را برای تکمیل کارها استفاده می کنند.

 

کاربرد واقعی

. سازمان دهی یک تلاش تیمی برای پیاده سازی یک راه حل یا موقعیت پیشرفت پروسه ها

. تعیین روند تکمیل آیتم های عمل لیست شده و تایید کارایی زمان بندی سراسری

. فراهم کردن یک ابزار مدیریت پروژه برای مونیتور کردن وضعیت های پروژه

فاز حل مساله

———————

انتخاب و شناسایی مساله یا موقعیت

شناسایی و آنالیز علت ها یا تغییر بالقوه

نوسعه و طراحی راه حل های ممکن یا تغییر

پیاده سازی و ارزیابی راه حل یا تغییر

اندازه گیری و گزارش راه حل یا تغییر نتایج

معرفی و پاداش تلاش های تیمی

یاد داشت ها و نقاط کلیدی

. اگر تاریخ تکمیل نقشه عمل شناخته شود، آیتم های عمل تاریخ دار در زمان به عقب حرکت می کند.

. نمایش آزاد نقشه عمل سبب می شود شرکت کنندگان وضعیت تکمیل را تایید کنند.

 

روال پله به پله

پله 1 تیم همه آیتم های عمل لازم و نتایج آن ها را شناسایی می کند.

پله 2 هماهنگ کننده یک نقشه عمل روی تخته می کشد و همه آیتم های عمل مورد نیاز و تاریخ های

هدف را لیست می کند. نمونه نقشه عمل برای Poster Development را ببینید.

پله 3 سپس، شرکت کنندگان تیم یا پرسنل خارج تیم مسئولیت هایشان در تکمیل آیتم را می دانند.

پله 4 همه تاریخ های وظیفه برای اطمینان از عدم مغایرت فریم های زمان چک می شوند، و

نیازمندیهای منابع( اگر شناخته شوند) روی نقشه عمل یادداشت می شوند.

پله 5 نقشه نهایی تایید شده، توسط تیم امضا شده، همانطور که در مثال نشان داده شده، تاریخ گذاری

می شود.

پله 6 بعد از اینکه نقشه عمل به پایان رسید، تصویب شد و دوباره ساخته شد، یک کپی روی برد بولتن

برای چک کردن روند کار در آینده قرار می گیرد.

کتاب Tool Navigator

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *