3- نمودار اثر و عمل

بازدیدها: 0

 کتاب Tool Navigator

ترجمه امیر وثوقی – amirvosogi@yahoo.com

 

توضیحات ابزار

 

نمودار اثر و عمل یک نموداروارونه است که یک تیم را در شناسایی بیشترین اثرهای مثبت و منفی و هم چنین خروجی های ناشی از پیاده سازی یک راه حل یا طرح پیشنهادی کمک می کند. بر خلاف نمودار اثر وعلت (CED)، گروه های نوعی اصلی نظیر مردم، روش ها، عناصر، تجهیزات، اندازه گیری و قیمت نمایش داده می شوند تا نتایج بالقوه یا تاثیرات عمل های طراحی شده را مشخص کنند.
کتاب Tool Navigator

ترجمه امیر وثوقی – amirvosogi@yahoo.com

 

توضیحات ابزار

 

نمودار اثر و عمل یک نموداروارونه است که یک تیم را در شناسایی بیشترین اثرهای مثبت و منفی و هم چنین خروجی های ناشی از پیاده سازی یک راه حل یا طرح پیشنهادی کمک می کند. بر خلاف نمودار اثر وعلت (CED)، گروه های نوعی اصلی نظیر مردم، روش ها، عناصر، تجهیزات، اندازه گیری و قیمت نمایش داده می شوند تا نتایج بالقوه یا تاثیرات عمل های طراحی شده را مشخص کنند.

 

کاربرد واقعی

. انتخاب یک راه حل که، هنگام پیاده سازی، کمترین جنبه ها یا اثرات منفی را تولید کند.

. شناسایی نیازمندی های منابع، هنگام طراحی، تا یک طرح پیشنهادی پیاده سازی شود.

. آنالیز اینکه چگونه نتایج یک عمل می تواند روی بقیه سیستم اثر بگذارد.

. توسعه سایر انتخاب ها یا شروع عمل درست تا اثرات منفی لیست شده را حذف کرده یا به شدت کاهش دهد.

. ارزیابی قیمت و سود عمل برنامه ریزی شده

 

فاز حل مساله

———————

انتخاب و شناسایی مساله یا موقعیت

شناسایی و آنالیز علت ها یا تغییر بالقوه

نوسعه و طراحی راه حل های ممکن یا تغییر

پیاده سازی و ارزیابی راه حل یا تغییر

اندازه گیری و گزارش راه حل یا تغییر نتایج

معرفی و پاداش تلاش های تیمی

 

یاد داشت ها و نقاط کلیدی

. برای تمامی را حل های پیشنهادی یک نمودار اثر و عمل کامل کنید.

. پیکان ها در نمودار اثر و عمل معکوس شده اند.

. اثرهای مثبت و منفی می توانند به عنوان Pros و Cons برای مقایسه در راه حل های مختلف لیست شوند. دوایر اطراف اثرهای منفی قوی در نمودار مشخص می باشد.

 

روال پله به پله

پله 1 تیم به نتایجی روی راه حل های پیشنهادی می رسد. مثال “آموزش ابزار برای تیم” را ببینید.

پله 2 سپس، تیم گروه های اصلی و جایگاه هر کدام در جعبه گروه را تعیین می کند.

پله 3 نتایج ممکن مثبت و منفی یا تاثیرات با هر گروهی مشخص و ارزیابی شده است.

پله 4 این پروسه تا وقتی که همه ایده ها همانطور که در مثال نشان داده شده، ضبط شوند، ادامه دارد.

پله 5 اگر راه حل های بالقوه بیشتری باید آنالیز شوند، یک نمودار اثر و عمل (AED) برای هر راه

حل کامل می شود. راه حل با پتانسیل بالاتر و اثرات یا جنبه های منفی کمتر برای پیاده سازی

انتخاب می شود.

کتاب Tool Navigator

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام