35 – آناليز خوشه اي کتاب Tool Navigator

 ترجمه : اصغر خسرو نژاد

توصيف ابزار:

وسيله آناليز گروهي بهترين استفاده است بعد از جلسه تراوش افكار به منظور سازمان دادن داده ها به وسيله تقسيم كردن آنها به نفرات ،اقلام يا مشخصات مختلف درون گروه ها ي تقريبا مشابه ،در هر كدام از سر فصل هاي بالا.

  کتاب Tool Navigator

 ترجمه : اصغر خسرو نژاد

توصيف ابزار:

وسيله آناليز گروهي بهترين استفاده است بعد از جلسه تراوش افكار به منظور سازمان دادن داده ها به وسيله تقسيم كردن آنها به نفرات ،اقلام يا مشخصات مختلف درون گروه ها ي تقريبا مشابه ،در هر كدام از سر فصل هاي بالا.

علاوه بر اينها ،يك وسيله اكتشافات ، مشكلات مشاهده شده ،نگراني ها يا مشخصاتي كه به طور طبيعيبه يكديگر تعلق دارند را جستجو ميكند .

  • طبقه بندي كردن دادهها درون گروه هاي طبيعي بر پايه
  • ويژگي هاي مشابه يا مرتبط .
  • تعيين كردن ويژگي هاي مهم به منظور گسترش دادن خصوصيات يك مشكل با فكر باز و درست .
  • گسترش دادن يك گروه همسالان از يك ليست بزرگ از اقلام نا مشابه
  • تعيين كردن تفاوت هاي ميان مشتريان ،كارمندان يا گروهاي توليد كننده با توجه به كيفيت آماري و مطالب اجرايي .

 

 

 

آناليز خوشه اي به ساده گي يك پروسه طبقه بندي شده است كه تركيب شده از پروژه هاي ساده و اقلام و ايدهاو متغييرها يا موضوعات درون دسته يا گروهها .

روش پله به پله :

پله اول : تيم تسهيل كننده نقشه ها داده تراوش افكار قبلي را به تيم نشان ميدهد .

مثال خوشه اي داده تراوش افكار را ببينيد كپيشرفت كيفيت .

پله دوم : تيم به همه اقلام و پيشنهادات و يا سر فصل هاي خاص براي تشابه تيم ها نگاه كلي ميكند  .آنها نام هاي خوشه اي ميشوند

پله سوم : تسيل كننده هاي همه نام هاي پيشنهاد شده را ظبط ميكند و از شركت كننده گان مي خواهد كه اقلام را جور كنند.يا سازمان دهي ميدهند ، به طوري كه زير مراسم خوشه اي قرار بگيرند ،وقتي شركت كننده گان اقلام را نشان مي دهند ،تسهيم كننده گان را طراحي مي كند. در چارت با اولين حرف خوشه اي ،همانطور كه در مثال گفته شد.

پله چهارم: يكباره همه اقلام طراحي شده اند ،يك نقشه نهايي خوشه هاي شكل گرفته كشيده ميشوند (گروهها)

پله پنجم :نتيجه نقشه خوشه اي  تاريخ زده مي شود براي مرجع آينده.

 

 

 

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *