216 – نمودار چرا/چگونه

کتاب Tool Navigator

ترجمه مهین قبلعلی ghebleali@yahoo.com

 

ابزار ترسیم :

 

چرا چگونه ترسیم کردن نمودار نوعی از لبزار مربوط به ایده های دسته بندی شده است به ویزه حمایت عینی و واقعی اعمال شرکت .

کار بخش های ضروری برای رسیدن به نتیجه با درخواست کردن .چطور آنها میتوانند ناشی می شود .

برای استفاده کردن اطلاعات بر سود پایه مشخص کردمراحل مورد نیاز بعدی را
کتاب Tool Navigator

ترجمه مهین قبلعلی ghebleali@yahoo.com

 

ابزار ترسیم :

 

چرا چگونه ترسیم کردن نمودار نوعی از لبزار مربوط به ایده های دسته بندی شده است به ویزه حمایت عینی و واقعی اعمال شرکت .

کار بخش های ضروری برای رسیدن به نتیجه با درخواست کردن .چطور آنها میتوانند ناشی می شود .

برای استفاده کردن اطلاعات بر سود پایه مشخص کردمراحل مورد نیاز بعدی را

 

نمونه تقاضا :

 

–         برای رسیدن درک مشترک واقعی بخشهای ضروری در یک مشکل-کوشش پیداکردن راه حل مسئله

–         برای بررسی مختلف گزینه ها در یک جریان طراحی

مشکلات و مسئله مرحله :

 

1-تعیین کردن مشکلات یا فرصت ها

2- شناسایی کردن وآنالیز کردن انگیزه ها یا تغییر اختلاف سطح.

3-رشد دادن راه حل های شدنی یادتغییر دادن آنها .

4- اجرا کردن و ارزیابی کردن جوابها ویا تغییر دادن آنها

5- اندازه گیری مردن و گزارش دادن راه حل ها و یا تغییر نتایج.

 

نشانه و کلیدها:

 

انتخابی :کسیدن خط هایی بین واقعیت ها یا بخشهای کار

یا تخصیص دادن شماره ها برای نشان دادن زنجیره یا اولویت عینی یا بخش های کار

 

روش های گام به گام :

 

گام اول :با بررسی کردن تسهیلات تیم جریان چرا/چطور رسم کردن نمودار با تیم

گام دوم :بعد مشکلات یا فعالیت های که تیم برای رسم کردن نمودار باید بپذیردک

گام سوم : آسان کننده هامشکلات را در معرض وایت برد قرار میدهد و از شرکت کنندگان سوال میکند برای رسیدن به جواب اینکه چرا این مشکل بوجود آمده و چرا یک حرکت تعریف سده تیم را قادر میسازد که مشکات را از بین ببرد.

گام چهارم :از شرکت کنندگان پرسیده میشود که چگونه این مراحل انجام میشود و عملیات کمکی که پتانسیل حل مشکل را دارند به صورت میت روی وایت برد نوشته میشود .

گام پنجم :شرکت کنندگان اطاعات را دسته بندی می کنند روایط داخلی به فسیلیتر اجرا می شود.کسی که فلش های صحیح مسیر را رسم می کند .

گام ششم :سرانجام جدول چک می شود و دسته بندی این مدرک به منظور طراحی مراحل درست کار تهیه می شود .

 

مثالی از فرم تقاضا :

1-     غیبت ها

2-     با استفاده از ملاقات کردن پرسنل

3-     تهیه کردنJIT ابزارهای کارآموزی

4-     منابعی برای گروه ها

5-     منابعی برای کارآموزی

6-     حمایت کردن نظام کارTQM

7-     حمایت از کوشش های گروهی شرکت ها

8-     نگاه کردن به سو و جهت های کلاس جهانی

9-     در حالت کنونی یا رایج ماندن

10- چک کردن در انتخاب کتاب خانه نوشتن پروپوزال برای مدیریت بالاتر.

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *