217 – تکنیک طرز تفکر همگانی

کتاب Tool Navigator 

ترجمه مهین قبلعلی ghebleali@yahoo.com

 

 

تشریح ابزار:

از انواع مختلف انفجار ذهنی و همگانی ترین تکنیک ایده ممکن است قابل بحث ترین و خلاق ترین آنها باشد .این ابزار سطح همگانی را برای ایجاد ذهنی با هدف عمومی کردن تکنیک همگانی بالا می برد.مشخصه این ابزار کشف ایده های انفجار ذهن برای ادامه تولید و گسترش سرویس است.
کتاب Tool Navigator 

ترجمه مهین قبلعلی ghebleali@yahoo.com

 

 

تشریح ابزار:

از انواع مختلف انفجار ذهنی و همگانی ترین تکنیک ایده ممکن است قابل بحث ترین و خلاق ترین آنها باشد .این ابزار سطح همگانی را برای ایجاد ذهنی با هدف عمومی کردن تکنیک همگانی بالا می برد.مشخصه این ابزار کشف ایده های انفجار ذهن برای ادامه تولید و گسترش سرویس است.

درخواست رایج / عمومی

– برای عمومی کردن ایده های غیر معمول کردن روشهای انفجارهای ذهنی نرمال آنرا پوشش نمی دهد.

– برای جمع آوری ایده هر چیزی که اتفاق می افتد با هدف پیداکردن درخواست های عملی یا راه حل هایی که بطور معمول در زمانهای عادی با آنهاروبرو نمی شویم .

– برای ارتقادادن افکار خلاق دربین انفجارهای ذهنی مشترک .

یک مشکل و یا یک موقعیت را مشخص ویا تعریف کنید و تغییر پتانسیل و دلایل آنرا آنالیز کنید

         راه حل هایی ممکن را طراحی و گسترش دهید یا آنرا تغییر دهید ویا میزان تغییرات و راه حل هایی را ارزیابی می کند و نتایج را به طور گزارش آماده کنید و همیشه تلاشهای تیمی را تشویق کنید .

ستون دوم :

تحقیق /تخمین زدن

خلاقیت /نوآوری

کارشناسی

مدیریت پروزه

تولید

3)بازاریابی /فروش

نظارت کردن / بایگانی

مشتری/ارزیابی کیفیت

تغییر مدیریت

یادداشت ها و نکته های کلیدی

         یک فسیلیتور می تواند مشارکت مستقیم در این قسمت را بوسیله درخواست آموزش دادن درسهایی که ازدوره های قبل یاد گرفته است یا بوسیله درسهای ذهنی کلاسیک ارتقا دهد .

         بعضی از ایده های همگانی ممکن است به وضوح نمایی و یا به عبارت دیگر به واقعیت رایی احتیاج داشته باشد

مراحل گام به گام :

گام اول:فسیلیتور انوای انفجار ذهنی را معرفی می کند و یک رابطه با آن مهیا می کند.

گام دوم :انفجار ذهنی با نمایش های متعدد ایده های غیرممکن و یا موضوعات و مشکلات توسط فسیلیتور آغاز می شود به مثال نگاه کنید کارمند ارزیابی تیم و پاداش.

گام سوم: شرکت کنندگان دیگر ایده های همگانی بصورت عمومی بیان می کنند.

گام چهارم :فسیلستور ایده ها را در یک جدول ذخیره می کند و مراحل کار را از نزدیک به نمایش می گزارد.

برای مطمئن شدن از اینکه شرکت کنندگان بازگشت به عقب برای کسب ایده های مطمئن تریندارند.

      گام پنجم :مراحل کار ادامه پیدا می کند تا زمانی که تمام شرکت کنندگان از عقاید غلط بیرون بیایند و لیست نهایی اطلاعات ذخیره می شود برای قدم های بعدی

 

کتاب Tool Navigator 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام