60- مقابله کردن با موقعیت معیوب

کتاب Tool Navigator

 ترجمه : مریم محمد جعفری

جمع آوری دیتاها:

ابزار توصیفی:

یک نقشه ی معیوب موقعیتی از عیوب و آهسته کردن فرایندی از مجموعه ی داده ها و تعمیر و جبران آن را نشان می دهد.

کتاب Tool Navigator

 ترجمه : مریم محمد جعفری

جمع آوری دیتاها:

ابزار توصیفی:

یک نقشه ی معیوب موقعیتی از عیوب و آهسته کردن فرایندی از مجموعه ی داده ها و تعمیر و جبران آن را نشان می دهد.

نمونه کاربرد:

اشاره کردن به موقعیتی از عیوب یا مشکل ها که در آخر رد می شوند.

بر روی یک نمودار تناوب داده ها از نقص های مختلف جمع آوری و نشان داده می شود.

                        مرحله حل شدن – مشکل

8 انتخاب و تعریف مشکل یا فرصت

8 تشخیص دادن و تحلیل کردن موارد یا تغییر توسعه پتانسیل و حل نقشه ممکنه و یا تغییر در تکمیل کردن و ارزیابی راه حل و یا تغییر اندازه و گزارش حل یا تغییر نتیجه شناخته شده و نیز پاداش دادن به گروهی که تلاش کرده اند.                 آمار / دوباره تحقیق کردن

        نت ها و کلید نکته ها                اختراع / خلق کردن

استفاده از برگه های پیشگیری تا بتواند انواع داده های معیوب را ضبط و خلاصه کند.     

مدیریت پروژه / مهندسی

            = ارتباط با دیگر ابزار        

            

نمودار پرتو /بعد         راهبرد مجموعه دیتاها/ قبل    صنعتی

تشخیص مشکل            برگه پیشگیری             فروش / فروش

کم کردن تاثیر حالت تحلیل    نسبت پیشگیری             اسنادی/ اداره

مشکل پتانسیل            مشاهده                حمایت کردن/ کمک کردن

                بخش کیفیت

تحلیل (PPA)                             کیفیت مناسب/ مشتری

اقدام متقابل ماتریکس                         تغییر مدیریت

مرحله به مرحله ی فرآیند:

مرحله 1: یک نقشه معیوب می تواند برای بخش های مشخص جمع آوری و یا کامل کردن موارد فرایند مشاهده مثال زیر: جمع آوری – ستاره 314 – موقعیت ناقص

مرحله 2: در طی مشاهده ی بخش ها و جمع آوری ها و متحد کردن و مشاهده ی موقعیت عیوبی که علامت گذاری شده اند در نقشه ی عیوب.

مرحله 3: انواع عیوب و موقعیت ها و تناوب ها و خلاصه ها بر روی یک برگه پیشگیری به عنوان مثال نشان داده شده است.

مرحله 4: استفاده کردن از این نوع دیتای معیوب در گذشته یک مشکل مشخص در جمله بوده است.

مرحله 5: فراهم کردن نت ها بر روی طرح و تاریخ کل اسناد و مدارک

نمونه ابزار فراهم شده :

محل نقص ها – 314 شماره منبع زیر

نت: 03 موقعیت ها برای 3 جای ضرب (مشخص شده) در مناطق معین و مشخص شده.

ابزار توصیفی:

روش دلفی یک سبک خیلی نزدیک بهم و منسجم است که به این منظور استفاده می شود تا ایده های نوشته شده را کسب کند و بازتاب یک مشکل را دریافت کند تا برروی جزئیات پرسشنامه به کارشناسان ارسال نماید.

بوسیله حاشیه اتحادیه (شرکت) در طول سال (s1950) استفاده می شده.

استفاده از پرسشنامه ها مانع عکس العمل های شخصی که اغلب موجب بحث های گاه به گاه از بخش های مسلط را خاموش می کند.

مشارکت های بی نام ( با نام مستعار) که جوابگوی شرکا هستند و هریک از طرفین.

( آقا یا خانم) برروی اساس (پایه) خواندن دیگر طرفین (شرکا) می توانند تجدید نظر کنند.

بعد از تکرار این فرایند بصورت چندین بار و با توجه به این مسئله گروه را می تواند به سمت خشنودی و رضایت راهنمایی کند.

نوع فرایند=

  • درخواست کردن ایده ها یا مفاهیم از یک هیئت منصفه از دانشمندان، که بخش نامه ای را بصورت پرسش نامه بی نام (با نام مستعار) بصورت تکرار برای بازنگری و تقویت در نظم هماهنگ کرده اند تا در یک پیش بینی نهایی و انتخاب میا نقشه فعال برسند.
  • مفاهیم عمومی بوسیله ی گروهی از دانشمندان که قادر هستند تا در دیگر مفاهیم خودشان و دیگر ایده ها و مفاهیم بعد از خواندن تجدیدنظر کنند.
  • پیش بینی کردن در مسیر از اقتصاد و نیروی تکنولوژی که ممکن است سازماندهی شود.                        صورت حل کردن – مشکل

   

کلید نکات و نت ها

  • هیچ تماس مستقیمی و مناظره یا تغییر از اطلاعات در میان شرکا اجازه داده نمی شود.
  • شرکا باید دقت کافی را صرف کنند تا مانع جواب ها و ایده های عجولانه شوند.

مرحله به مرحله ی عملکرد=

مرحله اول: اولین فعالیت تشخیص و انتخاب یک گروهی برای مشارکت است.

یک آموزش هماهنگ و روان و توضیح کامل عینی متد دلفی و فرایندها و شرکا در این فرایند گنجانده می شود.

مرحله دوم: شرکا بصورت مجزا از یکدیگر جزئیات پرسشنامه ها و مشکلات جملات یا پیش بینی های اولیه برای جواب یا ایده ها را ارسال می کنند.

برای مثال پیش بینی و نتیجه کامل شده از اساس کامل شده توسعه محصول گروه (IPDT)

مرحله سوم: پرسش نامه های کامل شده، مشکلات جمله یا چکیده، پیش بینی ها بوسیله ی سهل کننده و دوباره پخش کردن بی نشان به شرکا.

مرحله چهارم: شرکا کل جواب ها را می خوانند و بصورت انتخاب غیر ممکن یا ممکن جواب ها را بازنگری می کنند.

مرحله پنجم: مرحله 3 و 4 تکرار شده است شرکا جواب ها را بازنگری می کنند و در این قسمت گروه جواب نهایی را بدست می آورند.

مثالی از نمونه کاربردها

پیش بینی کردن نتایج فرایندها برای بنای (تاسیس) کامل کردن توسعه فرایندهای گروهی (IPDT)

بازده نهایی ” اجماع” آماده کردن اسناد

نتیجه ها

پیش بینی منفعت های IPDT

—–

—–

—–

—–

—–

—–

کاهش تغییرات مهندسی

توسعه زمان تولیدی

زمان فروش

بهبود کیفیت

افزایش محصولات

بازگشت به موارد مفید

 

                                            کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *