137- پلیگون اورلای

کتاب Tool Navigator

ترجمه میلاد باباجویی  milad_babajoie_1@yahoo.com

معرفی ابزار :

یک polygon پوشش نمایش نموداری است از تعدادی متغیر اطلاعاتی p جهت انجام مقایسه های سریع کدگذاری شده است . ابزاری آماری است که تمایلات و هماهنگی های موجود در اطلاعات تاریخی را به نمایش می گذارد .
نمونه کاربرد وسیله :

 


کتاب Tool Navigator

ترجمه میلاد باباجویی  milad_babajoie_1@yahoo.com

معرفی ابزار :

یک polygon پوشش نمایش نموداری است از تعدادی متغیر اطلاعاتی p جهت انجام مقایسه های سریع کدگذاری شده است . ابزاری آماری است که تمایلات و هماهنگی های موجود در اطلاعات تاریخی را به نمایش می گذارد .

 

کاربرد معمولی :

  • استفاده از اطلاعات به منظور پیش بینی
  • امکان مقایسه نتایج
  • تعیین صحت وضعیت پیشرفت
  • تامین اطلاعات پشتیبانی در امر حل مشکل

 

مرحله حل مشکل عدمتاً در موارد زیر مورد استفاده قرار میگیرد  
ßگزینش و تعریف مشکل یا فرمت

ßتشخیص و تجزیه و تحلیل دلایل یا تغییر پتانسیل توسعه و برنامه ریزی راه حل ها یا تغییرات ممکن

ßاجرا و ارزیابی را حل یا تغییر بخش و گزارش نتایج راه حل یا تغییر تشخیص و ارج نهادن به زحمات تیم

1)تحقیق /آمار

خلاقیت/نوآوری

4)مهندسی

3)مدیریت پروژه

تولید

6)بازاریابی / فروش

اجرا/ مستندسازی

خدمات / پشتیبانی

5)مشتریان / سنجش کیفیت

2)مدیریت تغییر

 

 

 

یادداشت ها و نکات کلیدی :

فراتر از پنج متغییر زمان روی یک نمودار نروید ، ممکن سخت شود که مقیاس کنید هر متغییر را اگر که مقیاس های عمومی نمی توانند استفاده بشوند برای بیش از یک متغییر اگر وجود دارد تفاوت عددی زیادی که احتیاج دارد به طرح های مقیاس عددی مجزا( حدود بالاتر / پائین تر ) یک نام گذاری کننده ی رایج باید استفاده شود تا مرتب کند مقیاس ها را از نقطه ی صفر روی نمودار پوشیده .

 

روش مرحله به مرحله :

مرحله 1) ترسیم کنید محور عمودی را به طوری که 75 درصد محور افقی باشد . این قانون 4:3 راتیو استفاده می شود تا مطمئن سازد ساختمان نمودار …. نگاه کنید . مثال : شرکت مهندسی و نتایج (آموزشی ) ….

مرحله 2)مشخص کنید شماره ی مقیاس ها را حدود بالاتر و پائین تر مورد نیازشان را تا شامل شود همه ی نقاط زمانی را .

مرحله 3) کدگذاری و نام گذاری کنید دسته های مختلف زمانی را .

مرحله 4) نمودار زمان ….. به مقیاس خاص خودش .

مرحله 5) مشخص کنید که همه ی ردیف زمانی توضیح داده شده است و به طور مناسب به فراوانی ها و موقعیت های همخوان روی نمودار تبدیل شده است .

مرحله 6) مطمئن باشد (؟؟؟)که عنوان نمودار و همه ی طرح ها فراهم می کنند و توصیف های دقیقی از زمان را .

استفاده کنید از یادداشت ها اگر که لازم است به طور آشکار و واضح حمایت شود.

مرحله 7) اگر تمایل دارید ، ادامه دهید تا جاگذاری کنید زمان را برای تجزیه و تحلیل های خطا روند ادامه دار .

 

مثال کاربرد وسیله :

 

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *