135- ارزیابی و امتیاز دهی نمره نرخ اهمیت

بازدیدها: 0

 

کتاب Tool Navigator

ترجمه میلاد باباجویی  milad_babajoie_1@yahoo.com 

 

ارزش یا عملکرد راه حل هایی لیست شده ، عو.امل یا ارسال یا تخصیص نمره به هر کدام از جایگزین ها ، تخطی نکردن تیم از بیشتر از 100 یا 100 نمره از همه جایگزین های لیست شده را ارزیابی کند . این تیم را به صورت کارآمد رتبه بندی می کند و توافق تلاش های تصمیم گیری تیم را پشتیبانی می کند.

 

کتاب Tool Navigator

ترجمه میلاد باباجویی  milad_babajoie_1@yahoo.com 

 

ارزش یا عملکرد راه حل هایی لیست شده ، عو.امل یا ارسال یا تخصیص نمره به هر کدام از جایگزین ها ، تخطی نکردن تیم از بیشتر از 100 یا 100 نمره از همه جایگزین های لیست شده را ارزیابی کند . این تیم را به صورت کارآمد رتبه بندی می کند و توافق تلاش های تصمیم گیری تیم را پشتیبانی می کند.

کاربرد عمومی :

  • برای بررسی مجدد و درجه بندی تمام جایگزین های لیست شده .
  • برای انتخاب بوسیله ی درجه بندی عددی یک تیم، به راه حل ها ، عامل ها یا مسائل را ارجحیت می دهد.
  • برای اینکه تیم اهمیت ارزش یا بهترین گزینه از ماتریس عوامل را درجه بندی کند.

مرحله حل مشکل

به طور معمول استفاده شده توسط

ßفرصت ها یا مشکلات را انتخاب و تعیین کنید .

ßدلایل یا توانایی تغییر را شناسایی و تحلیل کنید .

راه حل های ممکن یا تغییر توسعه و طرح ریزی کنید .

راه حل ها و تغییرات را تکمیل و ارزیابی کنید .

راه حل ها یا نتایج تغییرات را سنجش و گزارش کنید .

تلاش های تیم را به خاطر آورید و پاداش دهید.

نکات و نقاط کلیدی :

هنگامی امتیاز دهی نمره مجموع 100 یا 1000 نمره را برای توزیع براساس مشکلات عناصر، شرایط ، عوامل، مسائل یا ایده ها استفاده می کند.

1)تحقیق / آمار

خلاقیت/ نوآوری

2)مهندسی

مدیریت پروژه

تولید

3)بازاریابی/ فروش

اداره ی امور / مستند سازی

سرویس دهی/پشتیبانی

4)مشتری /معیارهای کیفیت

مدیریت تغییر

فرایند مرحله به مرحله :

مرحله 1: تیم تسهیل کننده فرایند امتیاز دهی نمره را با تیم بازنگری می کند.

مرحله 2: ماتریس امتیاز دهی نمره بر روی یک نمودار فوری یا تخته سفید کشیده می شود .

همه ی عوامل مورد بحث قرار گرفته اند و در ماتریس ثبت شده است . مثال شرکت TQM و رویدادهای درگیری کارگران را مشاهده کنید .

مرحله 3: بعد تصمیم می گیرد تیم که بیشترین اعداد نمره باید توزیع شود: 100 یا 1000 امتیاز در مثال 100 امتیاز توزیع شده .

مرحله 4: حالا تسهیل کننده امور، شرکت کنندگان را از میان ارزیابی از هر کدام از جایگزین های لیست شده رد می کند و وارد یک تیم رتبه بندی نمرات می کند تا اینکه به جایگزین های ترجیحی دست پیدا کند.

مرحله 5: ماتریس امتیاز دهی نمره تکمیل می شود و همه ستون ها برای نشان دادن بیشترین مججموع اضافه شده اند. این جایگزین ها ترجیحی هستند . در این مثال 95 انتخاب تسیم را منعکس می کند.

مرحله 6: ماتریس برای صحت و تاریخ بررسی می شود.

 مثالی از استفاده ابزار

شرکت TQM و رویدادهای درگیری کارگران .

تاریخ : / /

ارزش وارده به شرکت

نوع رویداد /روز IPD درس های یادگرفته شده

اجتماع های اشتراک گذاری شرکت

نشست های IQM شرکت

کنفرانس های یادگیری سازمان

بیشترین نمرات

بهبود کیفیت

15

20

20

20

25

یادگیری تقسیم شده

20

10

15

20

20

پشتیبانی آموزش

15

10

15

15

15

ارتباطات تیمی

15

15

15

15

15

اهداف سازمان پشتیبانی

20

10

20

25

25

جمع

85

65

85

95

100

 

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام