134- تکنیکهای کارتهای شناسایی فردی

 

کتاب Tool Navigator

ترجمه میلاد باباجویی  milad_babajoie_1@yahoo.com 

 

توصیف ابزار:

بوسیله ی ولتنگ چلی توسعه یافته، تکنیکهای کارتهای شناسایی فردی یک فرایند نوشتن ذهنی برای جمع آوری ایده ها در کارتهای رنگی که دسته بندی شده اند می باشد و برای همه ی شرکاء برای دسته بندی ویژگی ها و توضیح آنها نمایش داده شده است . این فرایند شامل یک ایده ی موثر با ویژگی شبیه سازی شده که به شرکا کمک می کند که به شرکت کنندگان کمک می کند که به ایده های بیشتری در طول نوشتن فرایند فکر کنند.

کتاب Tool Navigator

ترجمه میلاد باباجویی  milad_babajoie_1@yahoo.com 

 

توصیف ابزار:

بوسیله ی ولتنگ چلی توسعه یافته، تکنیکهای کارتهای شناسایی فردی یک فرایند نوشتن ذهنی برای جمع آوری ایده ها در کارتهای رنگی که دسته بندی شده اند می باشد و برای همه ی شرکاء برای دسته بندی ویژگی ها و توضیح آنها نمایش داده شده است . این فرایند شامل یک ایده ی موثر با ویژگی شبیه سازی شده که به شرکا کمک می کند که به شرکت کنندگان کمک می کند که به ایده های بیشتری در طول نوشتن فرایند فکر کنند.

کاربردهای عمومی :

 • برای ججمع آوری ایده ها برای حل یک مشکل یا بهبود یک فرایند
 • برای اجازه به شرکت کنندگان برابر در سیستم فرایند نوشتن ذهنی
 • برای تولید ایده های زیاد با سرعت و بدون سانسور از طرف سایر شرکت کنندگان

مرحله حل مشکل

به طور معمول استفاده شده توسط

ßفرصت ها یا مشکلات را انتخاب و تعیین کنید .

ßدلایل یا توانایی تغییر را شناسایی و تحلیل کنید .

راه حل های ممکن یا تغییر توسعه و طرح ریزی کنید .

راه حل ها و تغییرات را تکمیل و ارزیابی کنید .

راه حل ها یا نتایج تغییرات را سنجش و گزارش کنید .

تلاش های تیم را به خاطر آورید و پاداش دهید.

تحقیق / آمار

1) خلاقیت/ نوآوری

مهندسی

مدیریت پروژه

تولید

بازاریابی/ فروش

اداره ی امور / مستند سازی

سرویس دهی/پشتیبانی

مشتری /معیارهای کیفیت

2) مدیریت تغییر

نکات و نقاط کلیدی :

مزایای تکنیک کارتهای شناسایی فردی :

 • به شرکت کنندگان برابر بوسیله ی شرکت کنندگان اجازه داده می شود.
 • ایده های بیشتری نسبت به طوفان ذههنی ایجاد می کند.
 • کارتهای رمز رنگی ، ایجاد کننده ی پیام را شناسایی می کند( برای انجام تصفیه اگه نیاز باشد)
 • ایده های نمایش یافته می تواند به آسانی بوسیله ی تمام شرکت کنندگان برای ترکیب ایده ها ، بهبود یا ساختن ایده های دیگر مورد آزمایش قرار گیرد .

معایب تکنیک های کارتهای شناسایی فردی :

 • اگر شرکت کنندگان کارتها را با سرعت رد نکنند ممکن است باعث ایجاد گلوگاه در فرایند شود.
 • شرکت کنندگان ممکن است فشار زمان را برای ایجاد ایده ها احساس کنند.
 • برگرداندن کارتهای ایده با سرعت، زمان کمی برای ایده های رشد نیافته باقی می گذارد .
 • بسیاری از شرکت کنندگان ممکن است امید نداشته باشند که ایده ها یشان به صورت باز نمایش داده شود.

فرایند مرحله به مرحله :

مرحله 1: تیم تسهیل کننده یک چارت سریع با توضیح مشکلات را به نمایش می گذارد و تشریح می کند که چگونه کارتهای شناسایی فردی انجام می شود. مثل ایده ها برای بهبود ارتباطات نیم های داخلی را مشاهده کنید .

مرحله 2: کشرکت کننده تقریباً 10 کارت هم رنگ دریافت می کند ، همه شرکت کننده کارتهای رنگ شده متفاوتی دریافت می کند.

مرحله 3: شرکت کنندگان مشکلات توضیح داده شده را از نوآموزان می کنند . درخواست توضیح کنید . اگر نیاز است و شروع به نوشتن ایده ها بر روی کارتهای مورد نظر کنید . یک ایده بر روی هر کارت ، کارتهای کامل شده رد می شود تا به مغز راستی اخر برسد .

مرحله 4: شرکت کنندگان هر اختیاری برای برداشت کارتها از فرد سمت چپی خود و خواندن آن دارند.

این ممکن است شرکت کنندگان را به ایده های اضافه تر تحریک کند.

مرحله 5: بعد از 45-30 دقیقه از نوشتن ذهنی، تسهیل کنندگان از شرکت کنندگان درخواست می کنند تا کارتهایشان را جمع کنند و آنها را به دیوار میخکوب کنند یا آنها را بر روی یک نمودار فوری یا تخته سفید نوار کنند . کارتها بوسیله ی بخش ها یا گروه های عمومی مونتاژ می شود.

مرحله 6: شرکت کنندگان تمام کارتها را می خوانند . برخی را به یک گروه ماشینی یا بخش انتقال می دهند. از دیگران توضیح بیشتر بخواهید و این فرایند را تا کامل شدن ادامه دهید .

مثالی از استفاده ابزار :

ایده ها برای بهبود ارتباطات تیم های داخلی

 

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *