136 – پلیگون

کتاب Tool Navigator

ترجمه میلاد باباجویی  milad_babajoie_1@yahoo.com

polygon عمدتاً برگرفته از توزیع فرکانس است . تاثیر گذاری در تامین یک نمایش از نحوه ی بخش حقیقی تغییر یک ویژگی حول یک هدف یا ارزش خاص دارد .

کتاب Tool Navigator

ترجمه میلاد باباجویی  milad_babajoie_1@yahoo.com

polygon عمدتاً برگرفته از توزیع فرکانس است . تاثیر گذاری در تامین یک نمایش از نحوه ی بخش حقیقی تغییر یک ویژگی حول یک هدف یا ارزش خاص دارد .

 

کاربرد متداول :

 • تعیین نوع فرایند در حوزه ی توزیع اطلاعات در حیطه ی محدوده ای خاص
 • نمایش از یک نتیجه ی یا ارزش مطلوب، فاصله ی مشکل آفرین فرایند است .
 • انعکاس تغییرات در ظرفیت فرایند
 • تعیین صحت تغییرات در فرایند پس از انجام اصلاحات :

یادداشت ها و نکات کلیدی یا نقاط کلیدی :

آمادگی برای گروه بندی زمان

 • مشخص کنید مرحله (مراحل) توزیع را R=(H-L)+1
 • برای دسته های کوچک تر زمانی، N=<100 : شماره ی فواصل طبقه (C.I) بین 10-5
 • برای دسته های بزرگ تر زمانی ،N=>100 : شماره فواصل طبقه (C.I) بین 20-10
 • پهنای فاصله ی طبقه باشد 2و3و5و10و20 برای شماره های کوچک تر (صفر را برای دسته های زمانی بزرگ تر اضافه کنید)
 • انتخاب کنید شماره هایی از فواصل طبقه :
 • مرحله ß
 • چک کنید تا ببینید آیا پائین ترین نقطه زمانی در دسته ی زمانی هست قابل تقسیم به یک عدد مساوی از زمان ها توسط پهنای C.I اگر نه انتخاب کنید نقطه ی زمانی پائین تر را نسبت به آن .

 

روش مرحله به مرحله :

مرحله 1 : حساب کنید شماره ی N از نقاط زمانی یا مشاهدات را(نگاه کنید مثال کامل شده را که ساعت ها کار شده) و ادامه دهید آنها را از پائین به بالا .

مرحله 2: مشخص کنید بالاترین و پائین ترین نقطه زمانی را (31= بالا و 10=پائین)

مرحله 3: محاسبه کنید دامنه ی R

مرحله 4: مشخص کنید شماره ی فواصل طبقه (C.I) و پهنا :

روش مرحله به مرحله :

مرحله 5 : فهرست کنید فواصل طبقه ی نتیجه دار را (C,I) :

F C.I
2 9-11
4 12-14
7 15-17
5 18-20
4 21-23
4 24-26
3 27-29
1 30-32

توجه : 9 استفاده شده به عنوان پائین ترین امتیاز چون 10 قابل تقسیم نبود توسط C.I بر 3 بدون باقیمانده منطقه 6 یک polygon بسازید . بکار ببرید قانون راتیو 4.3 : ارتفاع محور عمودی (2) باید 75 درصد ملول محور افقی x باشد .

کامل کنید polygon را با جاگذاری نقاط در ارتفاع (فراوانی) و نیم نقطه از هر فاصصله ی طبقه ای . وصل کنید همه ی نقاط را با خطاهای صاف (مستقیم)

مرحله 7 : بر چسب بزنید هر دو محور را و زمان بندی کنید polygon را .

 

نمونه کاربرد وسیله :

 

 

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام