59 – نمودار درخت تصمیم گیری

بازدیدها: 78

کتاب Tool Navigator

ترجمه مجتبی زینال  Mojtaba_zeinal1983@yahoo.com

توصيف ابزار:

يك نمودار درختي تصميم خروجي ها يا ارزش هاي مورد انتظار پيشنهادهاي متعدد مقدور و احتمال آن را نشان مي دهد،‌در نتيجه درصد احتمال، رويدادشان را بيان مي كند. به عبارت ديگر، نمودار به يك مدير يا گروه اجازه مي دهد كه به صورت معقولانه پيشنهادهاي بخش ها را تحليل كند و بهترين انتخاب ممكن كار يا خروجي را برگزينند (سودمندي)
کتاب Tool Navigator

ترجمه مجتبی زینال  Mojtaba_zeinal1983@yahoo.com

توصيف ابزار:

يك نمودار درختي تصميم خروجي ها يا ارزش هاي مورد انتظار پيشنهادهاي متعدد مقدور و احتمال آن را نشان مي دهد،‌در نتيجه درصد احتمال، رويدادشان را بيان مي كند. به عبارت ديگر، نمودار به يك مدير يا گروه اجازه مي دهد كه به صورت معقولانه پيشنهادهاي بخش ها را تحليل كند و بهترين انتخاب ممكن كار يا خروجي را برگزينند (سودمندي)

نمونه كاربرد

  • تحليل كردن همه پيشنهادهاي مقدور در يك وضعيت تصميم
  • كمك كردن به فرآيند تصميم گيري
  • تصميم گيري كردن در يك دوره كار با ملاحظه كردن تجزيه و تحليل خروجي ها و احتمالات

مرحله حل مشكل                        انواع مستعمل

انتخاب و معين كردن مشكل يا فرصت             تحقيق/ آمار

شناختن و تحليل كردن انحرافات يا تغييرات پنهاني        خلاقيت / ابتكار

توسعه و برنامه ريزي راه حل هاي ممكن يا دگرگوني        مهندسي

اجرا و ارزيابي كردن راه حل يا دگرگوني            مديريت پروژه

اندازه گرفتن و گزارش كردن راه حل يا نتايج دگرگوني     بازاريابي/ فروش

تشخيص دادن و پاداش دادن كوشش هاي گروهي         مديريت/ مستند سازي

استخدام/ پشتيباني

مشتري/ استانداردهاي كيفيت

تغيير مديريت

 

نكات كليدي و تبصره ها:

علامت ها و معاني نمودار درختي تصميم

 شاخه هاي پيشنهادها

معين كردن اشكال يك انتخاب و تصميم گيري كردن

اتفاق افتادن رويداد دشوار

 رد كردن پيشنهاد

خروجي يا سودمندي

انتظار مالي و ارزش آتي داشتن

احتمال : بين يك عدد اعشاري 00-00/1

  • ذكر عقب ماندگي: برآورد كردن عقب ماندگي ارزش هاي مورد نياز به گرفتن يك تصميم نياز دارد
  • معمولاً ارزش هاي احتمال بر پايه آزمايش قبلي و اطلاعات گذشته هستند
  • آن پيشنهادي است كه خواننده هر موضوع را به آمار ارجاع مي دهد بعلت زمينه اطلاعات اضافي درباره احتمال و درخت ها ي تصميم

روش گام به گام

گام اول: در گام اول بايد شرح اطلاعات بوسيله سفارش به محقق جمع آوري شود تا يك استراتژي تصميم براي يك بنگاه مخصوص نشريه، يا مشكل تنظيم شود.

  • تعريف واضح از يك شركت، نشريه يا بيان مشكل
  • شمردن و شرح پيشنهادهاي مقدور
  • درصد تغييرات (احتمال) براي هر رويداد مخصوص (شاخه)
  • طرح خروجي (سودمندي) براي هر شاخه مقدور. اين اغلب بر پايه اطلاعات گذشته و آزمايش است.

ديدن مثال بايد منابع بشري را براي آموزش كنترل فرآيند آماري تامين كند.

 

گام دوم :

يكبار ديگر همه اطلاعات جمع آوري مي شود يك نمودار درختي تصميم همه پيشنهادها و اتفاقهاي داده شده را در شاخه ها نشان مي دهد.

گام سوم :

بعد خروجي ها و ارزش هاي احتمال در كنار هر شاخه قرار گرفته مي شود، در اين مثال خروجي درآمد دلار بوسيله عملكرد سرپرستتان پرداخت هزينه آموزش كاركنان را پيش بيني مي كند.

احتمالات بر پايه نتايج بررسي اهل تحقيق و بررسي سودشان در توجه به آموزش كنترل فرآيند آماري بدست آمده است (F = مربوطه به ، A = مخالف توجه) . پيشنهادها براي سرپرستان‌ (بله ، نه ، نامعلوم)

انتخابهاي معمول و عادي سرپرستان باعث از پيش بردن بودجه آموزش مي شود.

گام چهارم:

محاسبات پروژه قياس برگشتي ارزش هاي مالي براي اشكالات 1-3 را برآورد مي كند.

محاسبات در اين مثال وابستگي جدول به درخت تصميم را نشان مي دهد.

گام پنجم:

بر مبنا محاسبات، اشكال شماره 1، كه پيشنهاد تائيد نظارتي را براي آموزش كنترل فرآيند آماري منعكس مي كند، اين اولين انتخاب مطرح شده است. آن هميشه براي گسترش و اداره كردن سازمان به منابع انساني سازمان اجازه مي دهد كه هزينه آموزشي را بوسيله كاركنان پس بگيرد.

گام ششم :

پيشنهادهاي شماره 2 و 3 با علامت ++ مشخص شده اند كه ريسك دار بودن آنها را مشخص مي كند، و از اين رو، پيشنهادها رد مي شود.

 

مثال استفاده ابزار:

بايد منابع انساني آموزش كنترل فرآيند آماري را آماده كند.

نهايت سرپرست از آموزش براي پس گرفتن هزينه آموزش لازم است.

پيش بيني درآمد آموزش

احتمال توجه كاركنان مخالف درصدي A و طرفداري از F

انتظار ارزش مالي داشتن

انتخاب سرپرست نسبت به پذيرش هزينه آموزش

آموزش منابع انساني قسمت نيازمند دريافت حداقل 40.000 دلار تا قيمت هزينه هاي آموزش را پس بگيرد.

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام