219- تفکر آرزومند (امیدوار)

بازدیدها: 0

ترجمه پریسا حیدری parisa.haedari@yahoo.com

کتاب Tool Navigator

تفکر آرزومند (امیدوار)

تعریف ابزار

ابزار تفکر آرزومند بر پایه فانتزی است و ممکن است به وسیله اعضای گروه واقع گرایانه پشتیبانی نشود. هنوز روش منطقی بیشتر ایده های جدید و راه حل های مسائل را نادیده می گیرد. بیشتر افراد از انحراف از روش ساختاری به دقت اجتناب می کنند. ابزار تفکر آرزومند روشی برای درک دوباره مسأله یا موقعیت فراهم می کند که کمکی در کسب بینش های جدید است.

موارد کاربرد

ترجمه پریسا حیدری parisa.haedari@yahoo.com

کتاب Tool Navigator

تفکر آرزومند (امیدوار)

تعریف ابزار

ابزار تفکر آرزومند بر پایه فانتزی است و ممکن است به وسیله اعضای گروه واقع گرایانه پشتیبانی نشود. هنوز روش منطقی بیشتر ایده های جدید و راه حل های مسائل را نادیده می گیرد. بیشتر افراد از انحراف از روش ساختاری به دقت اجتناب می کنند. ابزار تفکر آرزومند روشی برای درک دوباره مسأله یا موقعیت فراهم می کند که کمکی در کسب بینش های جدید است.

موارد کاربرد

امکان تفکر رویایی و فانتزی برای ساخت ایده های داستان را فراهم می کند.

استفاده از روشی غیر منطقی و غیر ساختاری است برای یافتن راه حل های بالقوه برای حل مسائل

مرحله حل مساله و موارد کاربرد دقیقا مثل صفحه 1

یادداشت ها و نکات کلیدی

یک ابزار فانتزی برای پوشش دادن به پرسپکتیو کاربردی. حرکتی دور از واقعیت برای ایجاد روش های تفکر جدید

شیوه مرحله به مرحله

مرحله 1: تیم مساله، مشکل یا موقعیت را تعریف می کند. نگاه کنید به مثال وابستگی های باز طرح کار

مرحله 2: تسهیل کننده مثالهای ابزار تفکر آرزومند را مرور کلی می کند. تیم در بحث شرکت می کند برای تضمین ادراک فرآیند.

مرحله 3: اعضا در فانتزی سازی شرکت می کنند و عبارات تفکر آرزومند را ایجاد می کنند مثل این عبارات:

ما باید اختیار داشته باشیم برای زمان بندی ساعات کاریمان (0برای حل تضادهای زمان بندی)

رضایت کاری بیشتر خواهد شد اگر بتوانیم خودمان مدیریت کنیم.

آنها نمی توانند این کار را بدون من انجام دهند (امنیت شغلی)

همه این عبارات سریع ثبت می شوند.

مرحله 4: دیگر شرکت کنندگان همه عبارات را به لحاظ کاربردی بودنشان مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

برگردیم به سوالات واقعی: واقعا چگونه می توانم این کار را انجام دهم؟ امروز چه چیزی وجود دارد که بتوانیم از آن استفاده کنیم برای پاسخ به نگرانی هایمان؟ اگر برای این ایده تلاش کنیم چه اتفاقی می افتد؟

مرحله 5: مراحل 3 و 4 می توانند بعد از ذکر دوباره مساله یا موقعیت تکرار شوند.

مثال کاربرد ابزار

تفکر آرزومند    برگشت به واقعیت

آزادی برای زمان بندی ساعات کاری    به ایجاد مفهوم ساعات کار تغییرپذیر

گروه نیاز به سرپرستی ندارد    به گروه کاری خود رهبر

این شغل برای من است     قوانین کاری

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام