83- توزیع فراوانی (fd )

بازدیدها: 3کتاب Tool Navigator ترجمه فاطمه چرخ انداز fcharkhandaz@yahoo.com شرح افزار   یک توزیع فراوانی می تواند در جدولی منظم کمیت ( فاصله طبقات ) را به خوبی داده های کیفی سازمان یافته (اطلاعات )در یک نظم معنی دار نمایش دهد. توزیع فراوانی اغلب به منظور دسته بندی اطلاعات برای نمودار نمودار دایره ای یا…

80- تجزيه و تحليل حوزه ي نيرو

بازدیدها: 3 کتاب Tool Navigator ترجمه احسان اجنوردی super_golden2005@yahoo.com    (FFA) ابزاري شناخته شده و تاثير گزار براي تغيير سازمان است . بعقيده كرت لوين (1951) كسي كه FFA را توسعه داد : يك تغيير خوب نيازمند حذف ( نيروي بازدارنده اي ) مي باشد كه مانعي براي حركت به سوي ميل به تغيير توسط (…

79- FOG INDEX

بازدیدها: 3کتاب Tool Navigator ترجمه احسان اجنوردی super_golden2005@yahoo.com    تهيه شده توسط روبرت گانينگ: Fog index براي فهميدن اطلاعات مكتوب كه نياز سطوح خواندني هستند تامل مي كند . ممحاسبه ي Fog index به يك نويسنده اجازه ورود به سطوح خواندني را كه او در جريان نوشتن و تنظيم آن است مي دهد ، اگر…

77- پنج چرا

بازدیدها: 3کتاب Tool Navigator ترجمه : حامد سنماری hsenemari@yahoo.com   پنج چرا یک شیوه ی پرسشنامه ای حساب شده را جهت جستجوی علل اساسی یک مسئله بکار میبرد.این شیوه نیاز مند اینست که شرکت کنندها دست کم پنج بار بپرسند ((چرا؟)) یا از طریق پنج مرحله از جزئیات عمل کنند.زمانی که پاسخ دادن به ((چرا؟))…

76 – تنگهای ماهی

بازدیدها: 4کتاب Tool Navigator ترجمه : حامد سنماری hsenemari@yahoo.com شرح ابزار تنگهای ماهی مباحثاتی کاملاً سازماندهی شده و تسهیل کننده در مورد یک مسئله یا موضوع است که از طریق نیمی از شرکت کننده های گروه ، در حالی که نیم دیگر این فرایند مشاهده می کند ، انجام می شود . پس از یک…

75- تحلیل نمودار درختی خطا (FTA)

بازدیدها: 59کتاب Tool Navigator ترجمه : حامد سنماری hsenemari@yahoo.com شرح ابزار تحلیل نمودار درختی خطا نخستین بار توسط آزمایشگاههای بل «عرضه شد» . این تحلیل ابزاری منطقی است که در کشف عللل اساسی احتمالی نقایص تچهیزات مشارکت می کند . با وجود این ، می توان آنرا در مورد عرصه های اجرایی هم بکار برد…

220 – نمودار تجزیه کار

بازدیدها: 5 کتاب Tool Navigator  مترجم حامد صفرزاده  Safarzadeh_hamed@yahoo.com تعریف ابزار تجزیه ساختار کار امری ضروری است که شامل همه ی بخش های یک پروزه در سطوح عالی می شود .و سطوح عالی به نوبت به قسمت های زیادی که قابل تعریف و روشن ابتدایی باشد تجزیه می شود ، سپس در نهایت در یک بسته ی…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام