مدیریت زمان 3 – مدیریت چیست؟ 2 ( جمعبندی تعاریف – کارایی و اثربخشی )

در پست قبلی ( مدیریت زمان 2- مدیریت چیست؟ 1 ( پیدایش -ریشه یابی – معانی و لفظ مدیریت )  ) به اجمال به تعاریف مدیریت و ریشه یابی تاریخی آن اشاره داشتم . اما به یقین باید به جمعبندی آنها پرداخت و مشخصا تعریفی قابل درک را از آنها بدست آورد .

 
در پست قبلی ( مدیریت زمان 2- مدیریت چیست؟ 1 ( پیدایش -ریشه یابی – معانی و لفظ مدیریت )  ) به تعاریف مدیریت و ریشه یابی تاریخی آن اشاره داشتم . اما به یقین باید به جمعبندی آنها نیز پرداخت و مشخصا تعریفی قابل درک بدست آورد .

اگر خوانندگان فهیم این نوشتار به تعاریفی که در آنجا ارائه شده است توجه داشته باشند می توانند این تعریف از مدیریت که خلاصه ای از همه آنها است را چنین مشاهده نمایند ” مدیریت استفاده بهینه از منابع برای دستیابی به اهداف است ” . در این تعریف سه واژه کلیدی مشاهده می شود :

بهینه

منابع

اهداف

که به مرور ، در مورد آنها با توجه به موضوع محوری این نوشتار ( مدیریت زمان ) اشاره خواهم نمود . اما مهمترین کلمه در بین آنها ، بهینه است .

بهینه یعنی چه ؟ چه مقدار باشد بهینه است ؟ چگونه آن را تشخیص دهیم؟ کمی است یا کیفی؟ و …

مرور اندیشه های مدیریتی نشان می دهد که اندیشمندان مدیریت ، بهینه را در عبارت بهره ور مستتر می بینند . یعنی هرچه بهره ور باشد را بهینه می دانند و بهره وری را هم ترکیبی از کارآیی و اثر بخشی می دانند .

کارایی = انجام درست کار

اثربخشی = انجام کار درست

این تعاریف کمی شبیه هم هستند . برای تشریح شفاف تر آنها اشاره ای داشته باشم به داستان ( تمثیل ) گروه های سه گانه کارگری که به عملیات لوله گذاری گاز می پرداختند :

گروه اول زمین را حفر می کرد ، گروه دوم لوله می کاشت و گروه سوم چاله را پر می نمود.

روزی گروه دوم نمی آید . اما گروه های اول و سوم می آیند و به کار می پردازند .

اگرچه آنها کا خود را به درستی انجام می دهند ( درست کار می کنند = کارآمد ) اما کار اشتباهی انجام می دهند ( کار درستی انجام نمی دهند <> اثربخشی ) . بنابراین کارشان کارآمد است اما اثربخش نیست .

مثال دیگر : آب در هاون کوبیدن

کوفتن آب در هاون اصولا کاری بی مورد و عبث است ( کار درستی نیست = اثربخش نیست ) اما اگر آن را به شیوه ای درست انجام دهیم یعنی به نحوی آب را بکوبیم که بیرون نریزد و … در آن صورت کار را به شیوه ای کارآمد انجاام داده ایم .

و

ترکیب هر دوی اینها یعنی کارایی و اثر بخشی = بهره وری ( در مواردی دیده ام که می گویند بهره وری = کارایی + اثربخشی . این از نظر ریاضی ممکن نیست . چون از یک جنس نیستند که جمع پذیر باشند )

پس

وقتی می گوئیم بهینه یعنی بهره ور

فهرست مطالب  مدیریت زمان

 

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *