دریاچه ولشت

نرسیده به مرزن آباد در مسیر جاده کرج – چالوس یک فرعی به سمت دریاچه ولشت وجود دارد . تصاویر بکری از طبیعت ایران را می توان در آنجا دید :

چشم انداز مرزن آباد :

اولین منظره دریاچه ولشت :

نرسیده به مرزن آباد در مسیر جاده کرج – چالوس یک فرعی به سمت دریاچه ولشت وجود دارد . تصاویر بکری از طبیعت ایران را می توان در آنجا دید :

چشم انداز مرزن آباد :

اولین منظره دریاچه ولشت :

زیبائیهای دریاچه و اطراف و اکنافش:

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *