راه بنداز – جا بنداز

بازدیدها: 11حدود یکسال و نیم است که با مجموعه اقداماتی که در یکی از بخشهای شهر تهران در حال انجام است آشنا شده و در مواردی آشنایی کاملی دارم . این روزها دو بخش از آن مجموعه بزرگ افتتاح شده اند و شاهد استقبال عمومی مردم در آنها هستیم . اینکه یک پارک چکونه ساخته می…

سفر به مالزی 44- پارک آبی

بازدیدها: 2در مجموعه آفاموسی( سفر به مالزی 53 – آفاموسی1 ( A FAMOSA) – تور سافاری و سفر به مالزی 54 – آفاموسی2 ( A FAMOSA) – پارک آبی  )  پارک آبی وجود دارد که در آن از چهار بخش می توان استفاده نمود:

سفر به مالزی42 – پنیر

بازدیدها: 5 در ایران  بیش از 4-5 مدل پنیررواج ندارد . شنیده ام در فرانسه این تعداد به 300 می رسد . بدلیل علاقه ای که به این ماده لبنی داشتم توجه خاصی به بخش پنیر در فروشگاه ها می نمودم . اگر چه تعداد تنوع پنیرشان در حد 40- 50 بیشتر نبود اما انتخاب…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام