آموزش – یادگیری 6

1-      اين تغيير در رفتار روي داده باشد

يعني اينکه قرار نيست نتيجه آموزش صرفا تغيير در دانش باشد ، تغيير در ادراک باشد ، تغيير در …

بايد رفتار تغيير کند و ديگران اين تغيير را ببينند . اگر فروشندگي نمي دانسته است و حالا آموزش ديده است بايد مردم ببينند که او به فنون فروشندگي مسلط شده و مي تواند با مشتري برخورد داشته باشد ،‌مذاکره کند ، طرف را متقاعد نمايد و …

1-      اين تغيير در رفتار روي داده باشد

يعني اينکه قرار نيست نتيجه آموزش صرفا تغيير در دانش باشد ، تغيير در ادراک باشد ، تغيير در …

بايد رفتار تغيير کند و ديگران اين تغيير را ببينند . اگر فروشندگي نمي دانسته است و حالا آموزش ديده است بايد مردم ببينند که او به فنون فروشندگي مسلط شده و مي تواند با مشتري برخورد داشته باشد ،‌مذاکره کند ، طرف را متقاعد نمايد و …

اگر آموزش رانندگي ديده است ، حالا بايد تغيير در رفتار او را شاهد باشيم يعني اينکه بداند با چه سرعتي براند ، چگونه سبقت بگبرد ، کجا ها بايد بپيچد و براي پيچيدن چه اقداماتي بايد انجام دهد ، کجا پارکند و کجا پارک نکند ، علائم راهنمايي و رانندگي چه معنايي دارند و …

نبابراين

اگر در جامعه مي بينيم که کساني هستند که :

–          آموزش رانندگي ديده اند اما چنانکه بايد برانند نمي رانند ، پس ياد نگرفته اند . چرا که طبق آنچه گفتيم تغيير رفتار در ايشان ايجاد نشده است ، ولو اينکه تغيير در دانش ايجاد شده باشد ( امروز مي دانند که خط کشي عابر پياده يعني چه اما مققررات ان را اجرا نمي کنند )

–          آموزش …. ديده اند اما آن را انجام نمي دهند يعني نياموخته اند

مثالي قديمي در ادبيات فورکلور ايران وجود دارد که فردي بالاي منبر چيزي به مردم گفت و وقتي آمد خانه ديد همسرش همان گفته را اجرا نموده است . به او تندي کرد که من براي مردم گفتم نه خودمان .

اين مثالي بارز از نياموختن است . او تغيير در دانشش ايجاد شده است اما نه تنها تغيير رفتار رخ نداده بلکه در مقابلش مقاوت و تندي هم مي کند .

دو نکته بعدي در پست بعدي

آموزش – یادگیری 1

آموزش – یادگیری 2

آموزش – یادگیری 3

آموزش – یادگیری 4

آموزش – یادگیری 5

 

آموزش – یادگیری 7

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *