آموزش – یادگیری 5

بازدیدها: 1

گفتم که :

– آموزش با ياد گيري متفاوت است ،

– ساعات آموزش و حجم زياد آموزش هم خيلي روي ميزان آموختن تاثير گذار بنظر نمي رسد ،

– آموزش زماني  تبديل به يادگيري شده است که :

گفتم که :

– آموزش با ياد گيري متفاوت است ،

– ساعات آموزش و حجم زياد آموزش هم خيلي روي ميزان آموختن تاثير گذار بنظر نمي رسد ،

– آموزش زماني  تبديل به يادگيري شده است که :

 1-      تغييري اتفاق افاده باشد .

بدين معنا که آموزش گيرنده قبل از آموزش با پس از آموزش تفاوت کند . تفاوتي که هدف آموش بوده است ، نه هر تفاوتي . اينکه فردي ديپلمه به دانشگاه برود ، قطعا پس از مدتي تغيير مي کند . اما بايد آن تغيير هماني باشد که مکانيزمش در آموزش آن رشته دانشگاهي تعريف شده بود .

اگر ديپلمه اي مي رود تا مکانيک بياموزد ، طبيعي است که پس از مدتي در دانشگاه بودن ، تغيير خواهد نمود . اما بايد اين تغيير ناشي از آموختن مکانيک باشد و پس از دانشگاه بتواند طراحي کند ، بسازد و …

و اگر ديپلمه اي مي رود تا مديريت بياموزد يا پزشکي بياموزد و يا …

نمي توان طبيعي دانست که ديپلمه اي که رفته است تا پزشکي بياموزد ، فارغ التحصيل بشود اما موسيقي آموخته باشد و از پزشکي چيزي نداند و …

پس تغيير بايد در راستاي آن چيزي باشد که برايش آموش انجام شده است .

آموزش – یادگیری 1

آموزش – یادگیری 2

آموزش – یادگیری 3

آموزش – یادگیری 4

 

آموزش – یادگیری 6

آموزش – یادگیری 7

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام