میلیونر زاغه نشین

بازدیدها: 9فیلم میلیونر زاغه نشی که هفته گذشته بنده ۸ جایزه از ۱۰ عنوانی که در اسکار ۲۰۰۹ کاندید شده بود را با ولع بسیار دیدم و از دیدنش بسیارلذت بردم . ازش چندباره دیدن را دارد . نکات فراوانی از حقایق در آن وجود دارد که شاید در فرصتی و مجالی مناسب بازگو کنم…

سریال هزار دستان 2

بازدیدها: 11  قبلا در مورد سریال هزار دستان و نحوه خرید آن نوشته بودم . حالا که این مهم انجام شد , سازمان محترم سروش زحمت انتشار آن را کشید . ( شاید هم آن نوشته موجب شد تا به فکر بیافتند  ) . دستتان درد نکند . نه بخاطر اینکه بنده ان را آنچنانی خریدم…

راهنمایی و رانندگی در ایران – تکرار تکرارها

بازدیدها: 11حدیثی از معصوم هست ( احتمالا از حضرت علی (ع)) که ” مومن از یک سوراخ دوبار نیش نمی خورد ” بدین معنی که یک اشتباه را دوبار انجام نمی دهد . تفسیر دیگر این حدیث – تعبیر معکوس آن – اینکه اگر کسی دوبار یک اشتباه را انجام دهد دیگر مومن نیست . خوب…

آموزش – یادگیری 7

بازدیدها: 10  اين تغيير رفتار بلند مدت و نسبتا پايدار باشد گفته شد که يادگيري بايد منتهي به تغيير رفتار شود . اما بايد بخاطر داشت که اين تغيير رفتار بايد بلند مدت باشد . اگر آموزش ديده است که بايد کمر بند ايمني را هنگام رانندگي ببندد، پس بايد هميشه بسته باشد . بستن…

آموزش – یادگیری 6

بازدیدها: 101-      اين تغيير در رفتار روي داده باشد يعني اينکه قرار نيست نتيجه آموزش صرفا تغيير در دانش باشد ، تغيير در ادراک باشد ، تغيير در … بايد رفتار تغيير کند و ديگران اين تغيير را ببينند . اگر فروشندگي نمي دانسته است و حالا آموزش ديده است بايد مردم ببينند که او…

آموزش – یادگیری 4

بازدیدها: 8گفتم که آموزش با ياد گيري متفاوت است و نيز گفتم که ساعات آموزش و حجم زياد آموزش هم خيلي روي ميزان آموختن تاثير گذار نيست . پرسيده بوديم که پس کي مي توان گفت که آموزشي تبديل به يادگيري شده است ؟ زماني که : 1-      تغييري اتفاق افاده باشد 2-      اين تغيير…

آموزش – یادگیری 3

بازدیدها: 7پيشتر ( آموزش – یادگیری 2  ) گفتم که آموزش الزاما منتهي به يادگيري نمي شود .  حال طبيعي است اگر بپرسيد که اگر آموزش الزاما منتهي به يادگيري نمي شود ، پس کي مي توان گفت که آموزشي تبديل به يادگيري شده است ؟ يا بپرسيد که پس اين همه آموزش که داده مي…

دانش مدیریت به ایران رسید – مبارک است انشا اله

بازدیدها: 3تیتر اول روزنامه همشهری ۵ بهمن را گذاشته بودم تا در موردش بنویسم . اما بدلیل اولویتهای دیگر کاری نتوانستم به آن بپردازم تا اینکه تیتر اول همشهری امروز مرا وادار به این امر نمود: آقای (  نگی یه وقتها – میگن داری ازش جانبداری می کنی – تو که سیاسی نیستی – فردا…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام