خاطرات روزهای امتحانات – 1 – تماسهای تلفنی

بازدیدها: 1

برای امثال بنده که سالهایی فراوانی است صرف تدریس نموده ایم ( از ۱۳۶۸ تا کنون ) ایام امتحانات به معنی رویدادهای تکرایی است که همیشه باید با حوصله از آنها نادیده بگذریم :

۱- تماسهای تلفنی

دوستانی که سالی یکبار هم ممکن است تماس نگیرند و گاه احساس کنید حیات و مماتتان برایشان توفیقی ندارد تماس می گیرند – ۱۰ دقیقه احوال کلیه جهانیان ( علاوه بر خودتان و همسرتان و فرزندتان و پدرتان و مادرتان و برادرتان و خواهرتان و پدر بزرگتان و مادر بزرگتان و عمه و خاله و عمو و دایی و فرزندانشان و پدرانشان و پدر پدرانشان و … خلاصه همه عالم بشریت را ) می گیرند و وقتی خیالشان جمع شد که هیچ مشکلی در عالم بشریت وجود ندارد – آنگاه تنها مشکل جهان که همانا درس نخوان بودن یکی از دوستان یا آشنایان یا وابستگان سببی و نسبی خود را طرح می کنند . تا اینجا مشکلی در عالم نیست . مشکل جایی در جهان آغاز می شود که باید بگوید” دکتر این فلانی دانشجوی شما بوده و یک کمی مشکل داشته و …. ” خودتان بجای نقطه چین عبارات را تکمیل کنید .

هنگامی که این صحبتها شروع می شود – همزمان من هم چند چیز را در ذهن مرور می کنم :
برای امثال بنده که سالهایی فراوانی است صرف تدریس نموده ایم ( از ۱۳۶۸ تا کنون ) ایام امتحانات به معنی رویدادهای تکرایی است که همیشه باید با حوصله از آنها نادیده بگذریم :

۱- تماسهای تلفنی

دوستانی که سالی یکبار هم ممکن است تماس نگیرند و گاه احساس کنید حیات و مماتتان برایشان توفیقی ندارد تماس می گیرند – ۱۰ دقیقه احوال کلیه جهانیان ( علاوه بر خودتان و همسرتان و فرزندتان و پدرتان و مادرتان و برادرتان و خواهرتان و پدر بزرگتان و مادر بزرگتان و عمه و خاله و عمو و دایی و فرزندانشان و پدرانشان و پدر پدرانشان و … خلاصه همه عالم بشریت را ) می گیرند و وقتی خیالشان جمع شد که هیچ مشکلی در عالم بشریت وجود ندارد – آنگاه تنها مشکل جهان که همانا درس نخوان بودن یکی از دوستان یا آشنایان یا وابستگان سببی و نسبی خود را طرح می کنند . تا اینجا مشکلی در عالم نیست . مشکل جایی در جهان آغاز می شود که باید بگوید” دکتر این فلانی دانشجوی شما بوده و یک کمی مشکل داشته و …. ” خودتان بجای نقطه چین عبارات را تکمیل کنید .

هنگامی که این صحبتها شروع می شود – همزمان من هم چند چیز را در ذهن مرور می کنم :

نمره دادن به آدمی که برای کلاس و درس و استاد حرمتی غایل نبوده – نیمی از ترم را هم در کلاس حاظر نشده – زحمتی هم برای تمرین حل کردن به خود نداده است و وقیحانه کسی را به واسته طلب نتیجه مقبول ( مقبول هم یعنی ۲۰ و کمتر از آن مقبولیتی ندارد ) جلو می اندازند یعنی :

– دکتر من برای سالهایی که تو درس خوانده ای ارزشی قائل نیستم . تو هم بی خود ارزش غائل نباش . نمره بده بره !!!!!!!!!!

– مهم نیست که این آدم برای کلاس و درس و استاد حرمتی غایل بوده یا نبوده  – او را با کسانی که تلاش کرده اند و در طول ترم کوشش کرده اند یکی بدان ( حتی بیشتر ) و یک نمره مقبول ( که گفتم یعنی چه ) به او بده !!!!!!!!!!!!

– دکتر بخاطر داشته باش که من هم برای خودم و جامعه ام ارزشی غایل نیستم . مهم نیست که دانشجو باسواد باشد یا بی سواد – مهم این است که نمره بگیرد و فردا مدرک داشته باشد و …

– دکتر یادت باشد تمام تلاشی که به عنوان استاد دانشگاه برای تربیت نیروی انسانی لایق و متبحر برای کشور انجام می دهی را باد هوا بگیر .

– مهم نیست که مدرک باید پشتوانه علمی فرد باشد . ببین که افرادی که در خواب مدارک دکترا می گیرند به وزارت می رسند و در مجلس به جان زن و بچه شان قسم می خورند که آنها را از وزارت بر ندارند

 

ادامه در :

خاطرات روزهای امتحانات – 2 – عایله مندی دانشجویان

خاطرات روزهای امتحانات – 4 – بار چندم درس گرفتن 

خاطرات روزهای امتحان – 5 – نیاز به نمره

خاطرات روزهای امتحان – 6

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام