طرح انضباط ترافیکی 5

پیشتر در باب طرح انضباط ترافیکی – دیدگاه مثبت و منفی  آن –  کمبود پارکینگ  و استفاده از ماشین مطالبی نگاشته ام .

و اما فرهنگ ترافیکی ( رانندگی ):
منظور من از فرهنگ ترافیکی ـ نحوه رفتار مردم در هنگام رانندگی شان است . رفتاری که توسط قوانین راهنمایی و رانندگی تعریف و مشخص شده است . قوانینی که به همه ما اجازه می دهد تا بهتر و ایمن تر برانیم – به مقصد برسیم و از رانندگی لذت ببریم . آنچنانکه در سایر نقاط جهان در کنار تامین خواسته اولیه شان از اتومبیل به دنبال تامین آن نیاز ها نیز هستند : ایمنی – سرعت – آرامش و راحتی.

اما ما در ایران به دنبال اتفاقاتی ( که قصد تحلیل آنها را در اینجا ندارم ) در سالهایی از تاریخ معاصرمان و تلاش برای زنده نگاه داشتن آن اتفاقات – به نوعی بی نظمی همومی در رانندگی خو گرفتیم و نوقع پیدا کرده ایم که متولیان قانون و مجریان آن هم به این رفتار ما اخترام بگذارند :

هر گاه که بخواهبم : می پیچیم ( البته بدون راهنما )

هرگاه که بخواهیم :  می ایستیم .

هرگاه که بخواهیم : سبقت می گیریم .

هرگاه که بخواهیم : …    و

هر جا بخواهیم : می ایستیم .

هر جا بخواهیم : پارک می کنیم .

هر جا بخواهیم : می رویم .

هر جا بخواهیم :  . . .

جالب ترین بخش این داستان هنگامی است که انتظار داریم دیگر حقوق ما را در رانندگی مراعات کنند ( !!!!!! )

از سوی دیگر به خاطر داشته باشیم که در حل چنین رفتارهایی نمی توان به اتکا نیاز مردم ایستاد و منتظر بود که همه به این درک برسند و مراعات کنند .

معتقدم که

چنبن رفتاری در همه نفاط دنیا هم می تواند تکرار گردد مگر آنکه آنان با تکیه بر اهرمهایی مانند  تنبیه ( جربمه و توقیف ) و آموزش مانع از بروز این امر پدیده ها گردند.

 

 

همچنین نگاه کنید به :

طرح انضباط ترافیکی

طرح انضباط ترافیکی 2

طرح انضباط ترافیکی 3

طرح انضباط ترافیکی 4

طرح انضباط ترافیکی 6

طرح انضباط ترافیکی 7- آخرین پست

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *