تجربه کار تیمی

بازدیدها: 1

دیروز بعد از تلاشی دوسه ماهه به این نتیجه رسیدیم که باید کار را با حضور گروهی ۶ نفره از متخصصان پیش ببریم .در جلسه ۲ ساعته ما حدودا ۱ساعت و ۱۵ دقیق زمان را مصروف بیان ضرورت کار و چرایی آن کردیم.

مهمترین چالش این بخش از کار این بود که افرادی که دور میز نشسته بودند اصل موضوع را فراموش کرده بودند و از نگاه ” من ” به آن می نگریستند .

منظورم این است که تلاش می کردند تا بگویند ” من ” درست می گویم و شما باید حرفم را گوش کنید . در حالی که اصل مطلب چیز دیگری بود.

بارها توضیح دادیم و تلاش کردیم . حتی مجبور شدم خواهش کنم و جایی هم تند صحبت کنم تا متوجه شوند دور هم ننشسته ایم که کسی را اثبات یا انکار کنیم . قرار نبود ثابت کنیم که لیسانس و فوق لیسانس و دکترا داریم . قرار بود موضوع را پیش ببریم .

بالاخره پس از ۱.۱۵ دقیقه به اصلیت موضوع رسیدیم اگر چه که تا پایان جلسه هم ” منیت ” ها وجود داشت .

One thought on “تجربه کار تیمی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام