تولید بدون کارخانه 4

بازدیدها: 1

خرسندم که مجموعه نوشتار تولید بدون کارخانه تبدیل به تعاملی فکری برای من با خوانندگان بزرگوارم شده است . دوست عزیزم جناب پارسا در پی تولید بدون کارخانه 3 دیدگاه های خود را این چنین باز تر تشریح نمودند:

“جناب آقاي دكتر باران دوست،
با سلام
اولا عارضم كه ظاهرا توليد بدون كارخانه را نميتوان شيوه نوين كسب و كار در دنيا ناميد، اينرا حضرتعالي كه دكتراي مديريت داريد بهتر از هر كس ديگري ميدانيد.
ثانيا به نظر حقير بايد و بايد بتوانيم بر اساس مزيت رقابتي برنامه ريزي كنيم ولي سوال من از شما اين است كه كدام فرهيخته اي تا كنون به اين سوال جواب درست داده است، واقعا آيا شما از خود سوال كرده ايد مزيت نسبي، رفابتي، تكنولوژيك و … كشور ما چيست و چرا؟
سن بنده ۳۰ سال قبل امارات را نميتواند به خاطر بياورد (شما را نميدانم)… ما ايرانيها (ي فرهيخته) عادت كرده ايم، ژاپن، كره، مالزي و … را هميشه ياد كنيم تا ذهن بيمار خود را با ايده آلهاي آنها، كار و تلاششان، علم آموزي و دانششان،…قدري التيام دهيم…اما فراموش كرده ايم كه:
“سئوالی که وجود دارد اینکه ایا نباید به این بیاندیشیم که اگر ایران خودرو ی ما همزمان با هیوندا یا قبل از تویوتا ایجاد شده چرا آنان در صدر هستند و ایران خودرو در کف؟ آیا به دلیل توجه به شیوه های نوین تولید – توجه به آموزش های جدید – توجه به مزیتهای رقابتی و تغییر ناتوانیهایشان نیست؟”دوست من، جواب اين سوال منفي است…دليل آن روشن است…ما همايش برگزار ميكنيم و خود را فرهيخته ميدانيم و كارگر خط توليد را آدمي ميدانيم كه به سفره ما محتاج است و اين ما هستيم كه بايد با سواد ناداشته مان بايد او را ارتقا دهيم… آنها خود را كارگر خط توليد ميدانند و
فرهيختگي را در ايجاد كار و ثروت ميدانند… با آرزوي توفيق “

اشاره می کنم که :

خرسندم که مجموعه نوشتار تولید بدون کارخانه تبدیل به تعاملی فکری برای من با خوانندگان بزرگوارم شده است . دوست عزیزم جناب پارسا در پی تولید بدون کارخانه 3 دیدگاه های خود را این چنین باز تر تشریح نمودند:

“جناب آقاي دكتر باران دوست،
با سلام
اولا عارضم كه ظاهرا توليد بدون كارخانه را نميتوان شيوه نوين كسب و كار در دنيا ناميد، اينرا حضرتعالي كه دكتراي مديريت داريد بهتر از هر كس ديگري ميدانيد.
ثانيا به نظر حقير بايد و بايد بتوانيم بر اساس مزيت رقابتي برنامه ريزي كنيم ولي سوال من از شما اين است كه كدام فرهيخته اي تا كنون به اين سوال جواب درست داده است، واقعا آيا شما از خود سوال كرده ايد مزيت نسبي، رفابتي، تكنولوژيك و … كشور ما چيست و چرا؟
سن بنده ۳۰ سال قبل امارات را نميتواند به خاطر بياورد (شما را نميدانم)… ما ايرانيها (ي فرهيخته) عادت كرده ايم، ژاپن، كره، مالزي و … را هميشه ياد كنيم تا ذهن بيمار خود را با ايده آلهاي آنها، كار و تلاششان، علم آموزي و دانششان،…قدري التيام دهيم…اما فراموش كرده ايم كه:
“سئوالی که وجود دارد اینکه ایا نباید به این بیاندیشیم که اگر ایران خودرو ی ما همزمان با هیوندا یا قبل از تویوتا ایجاد شده چرا آنان در صدر هستند و ایران خودرو در کف؟ آیا به دلیل توجه به شیوه های نوین تولید – توجه به آموزش های جدید – توجه به مزیتهای رقابتی و تغییر ناتوانیهایشان نیست؟”دوست من، جواب اين سوال منفي است…دليل آن روشن است…ما همايش برگزار ميكنيم و خود را فرهيخته ميدانيم و كارگر خط توليد را آدمي ميدانيم كه به سفره ما محتاج است و اين ما هستيم كه بايد با سواد ناداشته مان بايد او را ارتقا دهيم… آنها خود را كارگر خط توليد ميدانند و
فرهيختگي را در ايجاد كار و ثروت ميدانند… با آرزوي توفيق “

اشاره می کنم که :

جناب پارسای عزیز

تاکیدی بر اینکه نوین است یا نه ندارم . اما آنچه تا کنون مدون و مستند نشده است را به دشواری می توان مسبوق به سابقه دانست . کمی مرور ادبیات علمی و کتابهای موجود در دنیا شاید راهگشای درک ” نوین ” باشد . مرور بفرمائید و ببینید که چه تعداد کتاب – مقاله – سخنرانی و … در مورد تولید بدون کارخانه در دنیا و ایران داریم و یافته های خود را با موضوعی دیگر مانند شش سیگما مقایسه فرمائید. یقینا تعداد تلاشهایی که در مورد شش سیگما شده است بیش از تولید بدون کارخانه است . جامعه دانشگاهی نمی تواند بر پایه روشهای غیر علمی اظهار نظر کند . یقینا جنابعالی هم اگر چنین مواردی مانند تولید بدون کارخانه را قبلا مشاهده نموده اید اگر در جایی بخواهید بیان نمائید یا در مقاله ای متذکر شوید باید آن را با استفاده از شیوه های علمی بکار ببرید در غیر این صورت به صورت یک مشاهده یا یک خاطره از آن یاد می کنید . جامعه علمی شنونده هم همین برداشت را از مشاهده و خاطره شما خواهد داشت . مگر اینکه در موردش بتوانیم کمی نگاه پوزیتیویستی بیابیم و فرضیه بسازیم و در جامعه ای آماری بررسی کنیم و … .

خوشحالم که دیدگاه هر دو نفر ما در مورد استفاده از مزیت رقابتی یکسان است . سئوال شما در مورد تحلیل مزیت رقابتی و شناسایی آن خیلی هم بی پاسخ نیست . تلاشهای متععدی در ایران صورت گرفته است . مانند کارهایی که دکتر نیلی در دانشگاه شریف انجام دادند . کارهایی که در انجمن ندیران صنایع ایران انجام شد . تجاربی که کنفدراسیون صنعت ایران و تیم آقایان بهشتی و خلیلی عراقی و .. انجام دادند . بنده هم افتخار مشارکت در بعضی از مزیت یابیهای رقابتی در بعضی از صنایع در غالب برنامه ریزی های استراتژیک در سطح ملی را داشته ام .

پس کشور خیلی در این زمینه فقیر نسیت . اما دوفقر در کنار این اقدامات وجود دارم که اگر بر آنها تاکید می کردید صددرصد یا شما همراه می شدم .

ما خیلی در شنیدن نظرات دیگر کارزشناسان و درک صحیح آن نظرات درست عمل نمی کنیم و ثانیا دیدگاههای کارشناسی متخصصانمان را خیلی در تصمیم گیریهای مدیریتی مد نظر قرار نمی دهیم .

مطلب شما ” سئوالی که وجود دارد اینکه ایا نباید به این بیاندیشیم که اگر ایران خودرو ی ما همزمان با هیوندا یا قبل از تویوتا ایجاد شده چرا آنان در صدر هستند و ایران خودرو در کف؟ آیا به دلیل توجه به شیوه های نوین تولید – توجه به آموزش های جدید – توجه به مزیتهای رقابتی و تغییر ناتوانیهایشان نیست؟”دوست من، جواب اين سوال منفي است…دليل آن روشن است…ما همايش برگزار ميكنيم و خود را فرهيخته ميدانيم و كارگر خط توليد را آدمي ميدانيم كه به سفره ما محتاج است و اين ما هستيم كه بايد با سواد ناداشته مان بايد او را ارتقا دهيم… آنها خود را كارگر خط توليد ميدانند و
فرهيختگي را در ايجاد كار و ثروت ميدانند ”

خیلی با دیدگاه من تفاوت نمی کند . من هم معتقدم که کمتر عمل می کنیم و بیشتر به سمینارهای سمیناهاری می پردازیم . اما از فرمایشات شما هم استنباط می کنم که شما هم به فقر آموزش تاکید دارید که من هم اشاره کردم .

آنها آموختند که باید نگرششان نسبت به مدیریت – کارکنان – بهره وری – تولید – روش اندیشیدن و … را تغییر دهند و در این زمینه هم تلاش کردند و آموختند . دستاورد آموخته هایشان هم برایمان روشن است .

هم من و هم جنابعالی و یقینا بسیاری دیگر از دل سوختگان این کشور معتقدیم که آموزشهای لازم را ندادیم و آنچه به عنوان آموزش ارائه شده آموزش نبوده است بلکه وقت گذرانی بوده است .

من آماده ام در زمینه تغییر روشهای آموزشی – انتخاب موضوعاتی که باید بیاموزیم و … هر کمکی که از دستم بر بیاید برای این کشور انجام دهم .

سایر نوشته ها :

سمینار تخصصی آشنایی با مفاهیم و مبانی تولید بدون کارخانه

تولید بدون کارخانه 2

تولید بدون کارخانه 3

تولید بدون کارخانه 5

تولید بدون کارخانه 6

One thought on “تولید بدون کارخانه 4

  1. جناب دكتر باران دوست،
    با سلام
    از حسن نظر شما نسبت به مطالعه نظراتم سپاسگزارم. سوالي كه از شما دارم اين است از بين تمامي تكنيكها و احتمالا تكنولوژي هايي كه (فقط) در كارخانه هاي خودروسازي در حوزه توليد و مديريتاستفاده شده و مي شود، چند مورد احتمالا مستند شده است؟ مي فرماييد شش سيگما ولي جناب دكتر، قدري براي من جهان سومي، سخت است كه قبول كنم همان شش سيگمايي كه در آن طرف دنبا در عمل استفاده مي شود و من در آخرين منابع و كتاب ها آن هم از طريق رسانه اي مثل اينترنت، از حضورش مطلع مي شوم را بتوانم در عمل پياده كنم، بنده هيچ مشكلي با برگزاري اين كنفرانسها و كارگاه ها و دوره ها ندارم فقط اي كاش مي توانستيم قدري خوب بخوانيم، خوب ببينيم و مهمتر خوب بفهميم تا شايد بتوانيم خوب به كارگيريم، نميدانم چند نفر در اين كشور همين شش سيگما را فهميده اند، مزيت رقابتي را فهميده اند و … و الا اجرا پيشكش همه دولتمردان، اتفاقا اول از همه خطاب حقير با همين مجموعه فرهيخته دانشكاهي است… كه چه ها كه نكرده اند…مقايسه كنيد با جامعه فرهيخته دانشكاهي چين…

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام