خلیج همیشگی فارس ( طنز )

بازدیدها: 0

از آنجائیکه ما زورمان نمی رسد تا با آنانی که نام مبارک خلیج همیشگی فارس را به نامهایی دیگر می نگارند و روی لیوان چای حجاج ایرانی عازم سفر حج چاپ می کنند و در نرم افزارهایشان استفاده می کنند و در نقشه هایشان رو می کنند و بر تابلوهای همایشهایشان می آورند و در عرصه جهانی از آن نام مجعول مجهول  استفاده می کنند

فلذا

بانامگذاری سمبلیک یکی از مرکز تلویزیونی به این نام و قطعه ای از آزاد راه تهران قم به این نام حمایت می کنیم تا در ایران  در ایرا کسی ناشد که نداند خلیج فارس – فارس است نه چیز دیگر .

باشد تا این  حمایت در تاریخ ثبت گردد

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام