بازدیدها: 29

 • سر فصل ها :
  آشنایی با فرم پروپوزال، انتخاب موضوع ، بیان مساله ، فرضیه ها،مدل مفهمومی ، نمونه گیری،تحلیل داده ها ،
  رفرنس نویسی و…
 •  4 جلسه دو ساعته 

 • شروع دوره : چهار شنبه سوم دی ماه 1399

 • تاریخ کلاس ها :
   3 ،10 ،17و 24 دی ماه

 • ساعت 17

 

شماره پیام واتس اپ جهت ثبت نام :  09363390200

مدرس : سرکار خانم محدثه ملک پور

 کارشناس ارشد مدیریت شهری

پژوهشگر 

مولف 17مقاله 

دو عنوان کتاب در حوزه های کار تیمی و اخلاق حرفه ای مدیران

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام