بازدیدها: 11

 • سر فصل ها :
  روشهای انتخاب موضوع پژوهش
   نحوه نگارش چکیده و واژگان کلیدی
  نحوه نگارش مقدمه
   نحوه نگارش پیشینه های تحقیق و…
 •  4 جلسه دو ساعته 

 • شروع دوره : پنج شنبه چهارم دی ماه 1399

 • تاریخ کلاس ها :
  4 ، 11، 18و 25 دی ماه

 • ساعت 17

شماره پیام واتس اپ جهت ثبت نام :  9363390200

مدرس : سرکار خانم محدثه ملک پور

 کارشناس ارشد مدیریت شهری

پژوهشگر 

مولف 17مقاله 

دو عنوان کتاب در حوزه های کار تیمی و اخلاق حرفه ای مدیران

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام