بازدیدها: 18

کارتیمی ( جلد اول) 

تالیف : دکتر رامبد باران دوست و دکتر علی نوبری تبریزی

ناشر : نقد افکار

چاپ اول : بهمن 1395

چاپ دوم : اسفند 1395

چاپ سوم: فروردین 1396

چاپ چهارم:شهریور 1396

چاپ پنجم: دی 1396

فهرست مطالب

مقدمه مولفین

 

فصل 1 : تیم

کار تیمی چیست؟

تیم‌های کاری

موسیقی

معماری

شهرها

طبیعت

تیم‌های ورزشی

تیم دیگر چیست؟

تیم‌هایی که درست کار می‌کنند

رهبری توانمندساز

بررسی اختیارات واگذارشده

تبیین چشم‌انداز

مجموعه ای از تیم‌ها

 

فصل 2 : تکامل تیم

مسئولیت تیم خود را بپذیرید

مراحل تکامل تیم

مرحله 1: شکل‌گیری

مرحله 2: تلاطم

مرحله 3: تعادل

مرحله 4: کارایی

مرحله 5: انحلال

تیم شما اکنون درچه مرحله‌ای قرار دارد؟

 

فصل 3 : فرایندهای تیمی

قوانین را بشناسید و بدانید چه زمانی باید آنها را  نقض کنید

جلسه، فرایندی تیمی

طوفان مغزی

حل مسئله

برنامه‌های اقدام

تصورات

نوآوری

مبانی تشکیل تیم

 

فصل 4: ارتباط

اهمیت ارتباطات

به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات

منابع و ذخیره‌سازی

شفافیت

یافتن روش درست

زبان

محیط‌های پذیرای سئوال

گوش دادن

به گوینده توجه کنید

موضوعات را شخصی نکنید

به انجام رساندن کار

پیگیری

روش‌های ارتباطی

ایمیل

پست صوتی

 

فصل 5 : بازخورد

چرا باید بازخورد بدهیم؟

کارکنان‌تان را رشد بدهید

مزایای بازخورد

حلقه‌ی بازخورد

بازخورد مثبت

روش بازخورد دادن

ایجاد فضای کاری مثبت

بازخورد بهبودی

چگونه، چه زمان و درباره‌ی چه چیزی بحث کنیم

مدل بازخورد بهبودی هفت‌مرحله‌ای

بازخورد همتایان

تعیین قواعد بازی

کار را با طرح سئوال آغاز کنید

ارزیابی رهبران تیم

دریافت بازخورد

بازخورد مشتریان و مراجعان

تعمق بیشتر

زبان بازخورد

فرآیند یادگیری

 

فصل 6: تیم مجازی

هیئت‌مدیره و فناوری

واقعیت مجازی

اعتمادسازی

شناخت تیم

اشتراک‌گذاری اطلاعات

ارسال در وب

آداب ارتباط

عضو نامرئی مجازی

آوردن «غیرخودی‌ها»‌ به داخل گروه

مقدمه نویسندگان

کار تیمی عنصری حیاتی در فضای کسب و کار و حتی زندگی بشری است که بررسی های علمی نشان از اهمیت و ضرورت آن دارد . امروزه با توسعه فضای کسب و کار و سرعت تغییرات، ضرورت بهره‌گیری از مشارکت افراد نخبه و متخصص، بیش از پیش روشن شده و مدیران و سازمان‌ها دریافته‌اند که به سادگی از منافع کار تیمی چشم‌پوشی نکنند . مدیرانی که حوزه‌های عملیاتی سازمان‌ها را تجربه کرده‌اند به خوبی میدانند که بدون تیم‌سازی، عملاً کاری از پیش نخواهند برد و از سوی دیگر تمامی دانشجویان کلیه رشته‌ها و گرایشات مدیریتی نیز بخشی از آموزه‌های خود را در این زمینه گذرانده‌اند و چه بسا خود در موضوع کار تیمی به تحقیق، ارائه کلاسی، کارگاه آموزشی، سخنرانی، نگارش موال و انواع دیگر تجارب آکادمیک پرداخته باشند .

نگارندگان با شناختی که از محیط دانشگاهی رشته‌های مدیریتی و فشارهای موجود بر دوش مدیران دارند ، اقدام به نگارش مشترک این کتاب نمودند که تمامی تلاش در جهت تطابق با سرفصل‌های رسمی وزارت علوم را نموده باشند و درعین‌حال، حاوی نکات کاملاً کاربردی باشد تا هر دو طیف دانشجو و مدیر بتوانند بهره کافی را از کتاب ببرند.

قصد آن وجود دارد که این نوشتار با مجلد دومی تکمیل گردد . اگرچه متواضعانه معروض میدارد که این جلد و جلد دوم کامل‌کننده موضوع مفصل ، حیاتی واساسی کار تیمی نخواهد حدود که چنین موضوعی به طور قطع و یقین فراتر از دانش نویسندگان میباشد .

دکتر رامبد باران دوست و دکتر علی نوبری تبریزی

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام