بازدیدها: 13

کارتیمی ( جلد دوم) 

تالیف : دکتر رامبد باران دوست و دکتر علی نوبری تبریزی

ناشر : افکار جدید

چاپ اول : 1399

فهرست مطالب

 

مقدمه نویسندگان.. 4

فصل 7. 6

ادغام فرهنگ ها 6

آگاهی فرهنگی.. 6

ابزارهایی برای هوشیاری فرهنگی.. 6

تفاوت‌های قابل مشاهده 8

زبان و تیم های چندفرهنگی.. 9

مترجمین: رابطین میان‌فرهنگی تیم.. 9

مشکلات ترجمه. 10

اصطلاحات و تمثیلهای ورزشی در جهانی رو به دسترسیهای بیشتر. 11

سفر به خارج.. 13

فرهنگ‌های نسلی.. 14

تفاوتهای کلامی.. 16

زبان فنی چیست؟ 16

فاصله‌های فرهنگی.. 17

رگبار کلیشه‌ها 18

فصل 8. 19

تغییر: یگانه امر همیشگی.. 19

تغییر یعنی زندگی.. 19

اصلاح دیدگاهتان.. 19

یافتن فرصت‌های تغییر. 20

تغییری را که میبینید آغاز کنید. 21

آماده باشید. 22

چه کسی وابسته به تغییر شما است؟ 22

سطوح راحتی.. 24

چه چیزی باعث ایجاد استرس در شما می‌شود؟ 24

واکنش به استرس…. 25

فصل 9. 27

صورتبرداری دورهای.. 27

ارزیابی کلّی.. 27

تیمتان را در کارها شرکت دهید. 27

از مشکلات پیشگیری کنید. 28

اعضای تیم.. 30

پویایی تیم را بازبینی کنید. 31

چالش کارمندان پاره‌وقت… 31

بررسی محصول یا خدمت… 32

افراد ذینفع.. 33

اهمیّت افراد ذینفع.. 33

مراقب تیمتان باشید. 34

فصل10. 35

توسعه‌ی تیم‌های داخلی‌ 35

توسعه: ریسک در مقابل پاداش…. 35

تأثیرات بر تیم.. 36

جذب… 37

آیا شرح وظایف شغلی واقعاً ضروری است؟ 38

برای خودتان پایگاه داده درست کنید. 38

گزینه‌های جستجو. 39

سایت‌های کاریابی اینترنتی.. 39

آگهی در روزنامه. 40

ارسال آگهی داخلی.. 40

کاریابهای حرفه‌ای.. 40

آژانس‌های کاریابی.. 40

کار پاره وقت… 41

شبکه‌سازی.. 41

نمایشگاه‌های شغلی.. 41

گروه بازنشستگان.. 42

بنگاههای کاریابی دانشگاهی.. 42

دبیرستان‌ها 43

برنامه‌های محلّی مهارت آموزی.. 43

گزینه‌های برون‌مرزی.. 43

شناسایی ” مدت ” ها 44

” مدت ” کار تیمی.. 44

” مدت ” حل مساله. 45

مصاحبه. 45

قالب مصاحبه. 46

معارفه. 46

سؤالها 47

سؤالهای درست بپرسید. 47

سؤالهای حقوقی.. 49

پایان مصاحبه. 49

الگوهای فرهنگی.. 50

جا انداختن عضو جدید تیم.. 51

کار تیمی در چه زمانی بهترين تأثير را دارد؟ به بهترین تیم‌های‌تان پاداش می‌دهید یا فقط به ستارگان‌تان؟ 52

مشوق‌هایی برای تیم‌ها یا برترین اعضای‌شان.. 57

عملکرد گروه‌تان را تقویت کنید. 58

رفتارهای رهبری که به تشکیل یا فروپاشی تیمی جهانی منجر می‌شود. 61

چندمکانی و ضرورت رفع مشکل یکی از اعضایی که فاقد اطلاعات لازم است… 63

ایجاد اعتماد در کارکنان دور 63

مهم‌ترین توصیه برای رهبر تیم جهانی.. 64

فصل 11. 66

رشد کسبوکارتان را تنهایی انجام ندهید. 66

شبکه‌سازی.. 66

چگونگی آشنایی با دیگران.. 67

شبکه‌سازی آنلاین.. 67

مشاوره‌های گروهی.. 68

گروههای مشاوره‌ی همتا 69

قوانین اساسیِ گروه‌های مشاوره‌ی همتا 70

هیئت مشاوره‌ی کارشناسی بیرونی تشکیل دهید. 71

هیئتهای مشاوره‌ی مشتریان و ارباب‌رجوع‌ها 72

راهبردهای رشد. 73

پیمانکاری فرعی.. 73

خودتان را کنار نکشید. 74

وقتی درباره‎ی زبان مشترک تیم سختی‌هایی هست، اعضای تیم را بیش‌تر در جلسات مشارکت بدهید. 75

سرمایه گذاری مشترک و پیمان‎های راهبردی.. 76

ادغام‌ها ، تملّکها و یا تملیکها 76

منابع بیرونی.. 77

حسابدار 78

وکیل.. 79

چرا كار تيمي نتيجه‌بخش نيست؟ 79

فصل دوازدهم.. 87

افسانه های کار تیمی.. 87

تیم های یک نفره 88

کارتیمی همیشه خوب است… 88

کارتیمی را صرفا با آموزش می توان آموخت… 95

کار تیمی نوعی کارگروهی است… 96

ایرانیان در کار تیمی ضعیف هستند. 97

هر عضوی برای حضور در تیم مفید است… 101

در تیم از افراد منفی باف استفاده نمائید. 102

سرعت تیم بر اساس کندترین عضو آن است… 103

کار تیمی بلد نیستی.. 104

فصل سیزدهم.. 105

مدل سلسله مراتبی – تعاملی کار تیمی.. 105

اصل اول: انعطاف پذیری.. 106

اصل دوم: مشارکت و همکاری.. 107

اصل سوم: تعهد. 108

اصل چهارم: ارتباط.. 110

اصل پنجم: شایستگی.. 111

اصل ششم: قابل اتکا بودن.. 112

اصل هفتم: منضبط بودن.. 113

اصل هشتم: ارتقا دیگران.. 115

اصل نهم: اشتیاق.. 116

اصل دهم: هدفمند بودن.. 118

اصل یازدهم: آگاهی از وظایف… 119

اصل دوازدهم: آمادگی.. 120

اصل سیزدهم: رابطه مندی.. 122

اصل چهاردهم: اصلاح و بهبود خود. 123

اصل پانزدهم: از خود گذشتگی.. 124

اصل شانزدهم: راه حل گرا بودن.. 125

اصل هفدهم: پیگیری و سرسختی.. 126

فهرست منابع.. 131

مقدمه نویسندگان

موضوع کارتیمی همچنان از جمله موضوعات مهم در فضای دانش مدیریت، مدیریت منابع انسانی و دنیای کسب و کار است. نتایج مطالعات اخیر نشان می دهد که اگر فردی به صورت تنهایی هم به کار مشغول باشد باز هم باید با تیمی همکاری نماید؛ یا نتایج مطالعات پزشکی نشان داده است که تنهایی می تواند آثار بیماری جسمی بر افراد بگذارد. در ضمن، کارتیمی همچنان جزو مهارتهایی است که انتظار می رود مدیران نسل های آتی به آن مسلط باشند. پیش بینی های گذشته نشان می داد که این مهارت، یکی از مهارت های ضروری برای مدیران در سال 2020 بوده است، در عین حال برآورد های جدید نشان می هد که این مهارت، برای نسل مدیران 2050 نیز ضروری تشخیص داده شده است. از دیگر نکات مهم، توجه مدیران و مقامات کشور به موضوع کارتیمی است. چنانکه بالاترین شخصیت سیاسی کشور( مقام معظم رهبری ) در توصیه هایی که به دولت دوازدهم داشتند هم بطور مشخص از ضرورت انجام کارتیمی بین اعضای کابینه یاد می کنند.

در طول کمتر از یک سال که جلد اول کتاب حاضر منتشر گردید، شاهد استقبال گسترده و خارج از انتظار علاقمندان موضوع کارتیمی از کتاب مذکور بودیم به نحوی که اکنون که جلد دوم کتاب در حال ارائه به مشتاقان این موضوع است، چاپ پنجم جلد اول کاملا به فروش رسیده است. از جمله نکات مهم در این استقبال، توجه سازمان ها و مدیران به کتاب و تهیه و توزیع وسیع آن در بین همکاران خود بوده است. به نحوی که می توان گفت بیش از نیمی از نسخ منتشر شده، از این طریق در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. بازخوردهای بسیار عالی و ارزشمندی هم از جانب همکاران دانشگاهی و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری خود دریافت نمودیم و هم مدیران و کارشناسان صنایع مختلف بازخوردهای مفیدی ارائه نمودند که در اصلاحات چاپ های بعدی جلد اول و نیز تدوین کتاب حاضر راهگشای خوبی بود.

مجلد حاضر که در ادامه جلد اول تنظیم شده است ، ضمن رعایت خواسته های مدیران و کارشناسان صنعت در اجرایی بودن مطالب، در تلاش بوده است تا مبانی علمی مورد نیاز برای دانشجویان رشته های مدیریت
( در همه گرایش ها ) تامین گردد. در این نسخه، نتایج تحقیقات بومی برای رفع نارسایی های علمی مدل‌های کار تیمی سال های قبل نیز آورده شده است.

در پایان از همه کسانی که در تنظیم جلد دوم و اصلاح جلد اول نویسندگان را یاری داده اند، صمیمانه و متواضعانه تشکر می نماید.

دکتر رامبد باران دوست و دکتر علی نوبری تبریزی

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام