بازدیدها: 28

استراتژی‌های موفقیت تیمها، راهنمای اعضای تیم

 

تالیف : دکتر فرانسیس کندی و دکتر لیندا نیلسون

ترجمه : دکتر رامبد باران دوست و  سید محمدتقی آرام فر

ناشر : نشر افکار 

چاپ اول : اردیبهشت  1397

چاپ دوم : مهر 1397

فهرست مطالب

بخش اول: مقدمه. 5

                  چرا باید تیم تشکیل دهیم …………………………………………………6

فصل دوم: اصول اولیه تشکیل تیم. 11

                   مراحل توسعه تیم ………………………………………………………12

                   مرحله اول : شکل گیری……………………………………………….13

                   مرحله دوم : تلاطم …………………………………………………….14

                   مرحله سوم : تعادل……………………………………………………..15

                   مرحله چهارم : کارائی………………………………………………….16

                   بازیکنان تیم ……………………………………………………………17

                   پرسش نامه……………………………………………………………..18

                   کارکردن سبک ها با یکدیگر …………………………………………..23

                   داشتن یک چیز خوب بیش از حد……………………………………….25

                   مدل ذهنی کار تیمی ……………………………………………………26

                   مهارت های کار تیمی ………………………………………………….27

                   تصمیم گیری مشارکتی …………………………………………………28

                   مصالحه در برابر اتفاق نظر……………………………………………30

                   مهارت های مدیریت جلسه …………………………………………….32

فصل سوم: ابزار سازمانی.. 33

                   تعیین نقش ها ………………………………………………………….34

                   تعیین قوانین پایه ………………………………………………………37

                   دستور جلسه …………………………………………………………..39

                   خلاصه جلسه ………………………………………………………….42

                   برنامه ریزی پروژه ……………………………………………………44

                   تحلیل فاصله …………………………………………………………..46

                   نمودار نتایج خاص …………………………………………………….48

فصل چهارم: چارچوب حل مسئله. 50

                  مراحل 7گانه حل مساله …………………………………………………51

فصل پنجم: ابزار تحلیل.. 55

                 طوفان فکری ……………………………………………………………56

                 تمرین تیمی – طوفان فکری ……………………………………………..58

                 نمودار وابستگی …………………………………………………………59

                 تکنیک گروه اسمی ………………………………………………………60

                 نمودار فراوانی ………………………………………………………….62

                 ترسیم روند نما ………………………………………………………….63

                 نمودار روابط متقابل …………………………………………………….64

                 تفسیر نتایج ………………………………………………………………66

                 نمودار علت و معلولی …………………………………………………..69

فصل ششم: وقتی مسئلهای مطابق میل پیش نرفته. 75

                     عملکرد نا مطلوب تیم ……………………………………………………76

                 قضاوت تیمی ……………………………………………………………78

                 عدم اعتماد ………………………………………………………………80

                 ترس از برخورد و تضاد…………………………………………………81

                 عدم تعهد ………………………………………………………………..82

                 عدم مسئولیت پذیری …………………………………………………….83

                  عدم توجه به نتایج ………………………………………………………84

 

مقدمه نویسندگان

هدف کتاب حاضر، تجهیز کردن شما با ابزاری است که می‌تواند به تیمتان کمک کند تا با موفقیت و سودمندی فعالیت کند. این روش‌ها به تیم شما کمک خواهند کرد تا اطلاعات را ساماندهی کرد، جلسات کارآمدی را سازماندهی و برگزار نمود و همکاری مفیدی بین اعضای تیم به وجود بیاورد.

 

مقدمه مترجمین

عملاً امروز نمی‌توان کسب و کاری را مشاهده نمود که بدون بهره‌گیری از تیم‌ها بتواند کار خود را به خوبی به پیش برد. حتی عده ای معتقدند که اگر کسی تنها هم کار کند، در حال کار با تیمی است. در این شرایط، محیط مطالعاتی مدیریت در ایران همچنان از کمبود منابع مطالعاتی حوزه کار تیمی رنج می‌برد. معدود کتب منتشره نیز نتوانسته‌اند به جبران این کمبود نائل آیند.

مترجمین در راستای تامین احتیاجات عملیاتی دانشجویان رشته‌های مدیریت که آموزه های تئوری چندی در این زمینه را در دروس مدیریت رفتار سازمانی، روانشناسی صنعتی سازمانی و نیز مدیریت منابع انسانی آموخته‌اند، در کنار مدیران صنایع، پر‌کردن این کمبود را ضروری می‌دانستند.

امید است کتاب حاضر در کنار مجموعه اقداماتی که در راستای توسعه کار تیمی در جامعه به صورت برگزاری همایش ملی، مجموعه پوستر ها، کتب و پایان‌نامه‌های کار تیمی انجام پذیرفته‌اند،گامی در راستای تامین منابع مطالعاتی این حوزه مهم و بین رشته ای باشد.

دکتر رامبد باران دوست و  سید محمدتقی آرام فر

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام