مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته – کارشناسی ارشد

بازدیدها: 570

منابع درسی:
1-مدیریت رفتار سازمانی – دکتر استیفن پی رابینز ( تک جلدی )
2-استراتژی های موفقیت تیم ها – نویسندگان : دکتر فرانسیس کندی ، دکتر لیندا نیلسون – مترجمین : دکتر رامبد باران دوست ، دکتر سید محمد تقی آرام فر
لینک فروش اینترنتی

مقالات دانشجویان زیر مورد تائید قرار گرفت:
– آقای امیر سرلک
– خانم سحر شکری
– آقای حسن علیخانی
-آقای مهدی سلیم پور
– آقای فرهاد اکبری
-آقای بهزاد پاکباز
-آقای محمد خشت زر
-آقای مصطفی شیخی
– آقای حمیدرضا جلولی
– آقای علیرضا رحیم نیا
– آقای محمد نصرالهی
– خانم شهلا آرام بنیاد
– آقای صفر شعبانی
– آقای طاهره ساریخانی
-آقای مرتضی جمشیدی
– آقای حمزه خانی
– آقای علی کدخدایی
– آقای محمد زمانی
– آقای افضل یکتایی

– آقای سید عباس بهشتی 2
– آقای روح اله بیگدلی

– آقای حامد چمنی
– آقای امیر رجب بلوکات
– آقای یاسر محمدی
– آقای علیرضا سالمی 

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام