مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته – کارشناسی ارشد

بازدیدها: 11

منابع درسی:
1-مدیریت رفتار سازمانی – دکتر استیفن پی رابینز ( تک جلدی )
2-استراتژی های موفقیت تیم ها – نویسندگان : دکتر فرانسیس کندی ، دکتر لیندا نیلسون – مترجمین : دکتر رامبد باران دوست ، دکتر سید محمد تقی آرام فر
لینک فروش اینترنتی

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام