سوال درسی

بازدیدها: 188

14
ایجاد شده در توسط جواد قربانی

آزمون هفتگی- مدیریت منابع انسانی

1 / 2

نام و نام خانوادگی

2 / 2

با توجه به مطالب فصل اول کتاب " استراتژی های موفقیت تیم ها" توضیح دهید که رویکرد مدیر منابع انسانی چگونه می تواند بر موفقیت/ شکست تیم ها تاثیر بگذارد

امتیاز شما

0%

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام