بازدیدها: 142

مجموعه تحقیقاتی که زیر نظر دکتر باران دوست یا با مسئولیت یا همکاری ایشان به انجام رسیده اند را می توانید مشاهده نمائید:

2

تاثیر کلام حضرت امام(ره) بر عناصر کار تیمی رزمندگان قرارگاه خاتم الانبیا در دفاع مقدس با تمرکز بر عملیات کربلای 5– پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس- پاییز 1394

بررسی تاثیر کار تیمی نیروهای مردمی بر دفاع 45 روزه از خرمشهر – پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس- زمستان 1394

تبیین مدل ریاضی سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی (مورد مطالعه: بیمارستان سجاد تهران)دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک – پایان نامه جهت دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری-تابستان 1395

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی کار تیمی در شرکت دخانیات ایران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده علوم انسانی ، گروه مدیریت- پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات- زمستان1395

بررسی تاثیر عوامل تفکر استراتژیک بر ایجاد تیم های اثربخش (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 13 شهر تهران) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  رشته مدیریت اجرایی – تابستان 1396

نقش کارتیمی در توانمند سازی اعضای سازمان های مردم نهاد( مورد مطالعه: سازمان بین المللی محیط زیست) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  رشته مدیریت شهری-  1396

سنجش تأثیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی برتوسعه تیم های کاری
(مورد مطالعه: دانشگاه‌الزهرا)
– دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک-  1396

تاثیر هوش سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی کارتیمی و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه موسسه مالی و اعتباری کوثر) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک-  1396

تبیین نقش توانمندسازی و کار تیمی بر عملکرد سازمانی با میانجیگری مدیریت دانش  (مورد مطالعه :شرکت ملی گاز ایران) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک-  1396

شناسایی و الویت بندی شاخص های کار تیمی منجر به تولید ناب در معلمان هنرستان های منطقه 20 تهران از منظر دانش آموزان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  رشته مدیریت دولتی گرایش  روش ها و تشکیلات-  1396

تبيين مدل حداکثرسازي راندمان سيستمهاي توليد با استفاده از عملکرد تيم کاري;انسان – ربات – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – دانشکده اقتصاد و مدیریت – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  رشته مدیریت صنعتی – 1396

بررسی رابطه بین ترویج روحیه­ی کار تیمی با پیگیری وصول مطالبات معوقه بانک ملی از بازار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک –  پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  – رشته مدیریت- 1397 

آنالیز استواری سیستم تولید سلولی با در نظر گرفتن تخصیص تیمی کارهای کارگران– دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – دانشکده اقتصاد و مدیریت – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  – رشته مدیریت صنعتی – گرایش تولید-  1397 

تبیین مدل بازاريابي ورزشي تیم‌های فوتبال ایراني به کمک کار تیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  رشته مدیریت اجرایی گرایش  بازاریابی-  1397

تبیین مدل سنجش تیم شدگی در تیم های بازاریابی   (مورد مطالعه: شرکت بم خودرو) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  رشته مدیریت گرایش  بازاریابی-  1397

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کار تیمی مؤثر بر فرهنگ فروش در صنعت بیمه (مورد مطالعه: بیمه نوین) –   دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی-  1397

تبیین مدل سنجش خلاقیت تیمی مدیران استراتژیک در صنعت نفت و گاز (مورد مطالعه: شرکت نفت و گاز پترو سینا آریا)  –  دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک-  1397

 ارايه الگوي توانمندسازي تيم استراتژيك (مورد مطالعه: سازمان اسناد كتابخانه ملي ايران) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک-  1397

تبیین مدل توانمند سازی کارکنان بانک شهر مبتنی بر کارتیمی ( مورد مطالعه : شعب بانک شهر تهران ) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  مدیریت شهری –  1397

تبیین روابط تیم های چند فرهنگی موثر بر افزایش کارایی کارکنان شهرداری منطقه 18 تهراندانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  مدیریت شهری –  1397

تبیین مدل عوامل شخصیتی در انتخاب اعضای تیم استراتژیک سازمان ( مورد مطالعه : شرکت پارس MCS ) –  دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک –  1397

مطالعه­ ی رابطه­ ی مدیریت راهبردی وکارافرینی راهبردی با نقش مداخله­ گر رویکرد کار تیمی در شرکت پست ایران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک –  1397

اثر تعاملات اجتماعی تیم های سازمانی بر رضایتمندي مشتریان (مورد مطالعه: سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران ) –  دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی-  1398

تاثیر رویکرد تعریف کار تیمی ‌بر خدمات‌دهی نظام بانکی  (مورد مطالعه: شعب بانک صادرات به شهروندان شهر تهران)دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  مدیریت اجرایی گرایش مدیریت شهری-  1398

تاثیر وبگردی بر مهارت های کارتیمی ( مورد مطالعه : معاونت حمل و نقل
شهرداري منطقه 6 تهران)
– دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)
شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه
كارشناسي ارشد  مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی-  1398

ارائه مدل کار تیمی مناسب تولید ناب با استفاده از رویکرد سیستمی(مورد مطالعه :شرکت تکنو المنت صنعت) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – دانشکده اقتصاد و مدیریت  – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  مدیریت صنعتی گرایش تولید-  1398

تاثیر کارتیمی بر مسئولیت اجتماعی ( مورد مطالعه : شعب بانک مسکن تهران ) – <>دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی-  1398

تاثیر تیم شدگی عوامل پخش دارو بر وفاداری برند شرکت های پخش دارو( مورد مطالعه : داروخانه‌های منطقه 6 تهران ) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  رشته MBA گرایش بازاریابی-  1398

شناسایی و اولویت بندی روش های حل تعارض اعضای تیم در شرایط بحران فروش<> – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  رشته مدیریت-  1398
مدل تاثیر وبگردی بر کارتیمی مجازی در شبکه‌های ارتباطی کارکنان ( مورد مطالعه : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران )  – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  رشته مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی-  1398

شناسایی و اولویت بندی مزایای عضویت در تیم های مجازی (مورد مطالعه: کارکنان تامین اجتماعی شهرستان رشت) –  دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  رشته مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی-  1398

تاثیر کارتیمی بر مدیریت دانش ( مورد مطالعه : شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  رشته مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی-  1398

مدل سازي عوامل موثر برتيم شدگي شوراهاي بين سازماني (مورد مطالعه : شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تهران) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  رشته مدیریت اجرایی –  1398

مدل سازی اندازه گیری عملکرد تیم های مجازی در اداره ثبت احوال شهرستان رشت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  رشته مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک-  1398

تبیین اثر هوش هیجانی بر بهره وری تیمی  با نقش واسطه ای رهبری تحول گرا (مورد مطالعه: سازمان صنایع دریایی) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک –  1398

تاثیر کار تیمی بر ایجاد انگیزش کارکنان در شرایط عدم تطابق شغل و شاغل (مورد مطالعه: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  رشته مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی –  1399

شناسایی رابطه تولید ناب با زنجیره تامین و عملکرد شرکت با نقش میانجی کارتیمیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – دانشکده اقتصاد و مدیریت – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد  –  1399

مدل سازي دلایل پنهانکاري اعضاي تیم ها در نظرسنجي هاي سازماني (مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش منطقه چهادانگه) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد مدیریت کسب و کار گرایش فناوری –  1399

رابطه‌ی روحیه كار تیمی و حوزه شغلی (مورد مطالعه : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران)دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد مدیریت کسب و کار گرایش فناوری –  1399

تاثیر فعالیتهای بازاریابی بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی تجربه مشتری و کار تیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی –  1399

تاثیر بودجه محدود بر عملکرد کارهای تیمی (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 11 تهران) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد مدیریت مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی –  1400

رابطه توانمندسازی و عملکرد شغلی کارکنان مالی با نقش میانجی کار تیمی (مورد مطالعه: حسابداری کل بانک‌شهر) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد مدیریت مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی –  1400

تبیین مدل ارزیابی ارتباطات تیم های مالی (مورد مطالعه : صندوق  بیمه کشاورزی) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد مدیریت مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی –  1400

مدل‌سازی عوامل موفقیت تیم پرسنلی امور مالی، اقتصادی و بودجه شرکت‏های پیمانکاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد مدیریت مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی –  1400

تعامل عوامل فرهنگ‌سازمانی و مؤلفه‌های کار تیمی ( موردمطالعه: شرکت ایران یاسا تایر و رابر) دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات –  1400

تأثیر سرمایه فکری بر کار تیمی (موردمطالعه: واحد مالی مدارس سمپاد) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی –  1400

مدل‌سازی ارزیابی عملکرد تیم‌ها با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره (موردمطالعه: تیم‌های پالایشگاه تهران) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری – دانشکده مدیریت و حسابداری – پایان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات –  1400

مطالب این صفحه به مرور ، به روز رسانی می شوند.

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام