بازدیدها: 141

چهار کلید ارتباط موثر در کارتیمی
موفقیت در تیم شدگی است
در هنگام تیم شدگی ، همه اعضای تیم نقش رهبری را ایفا می کنند
اعضای تیم از پشتیبانی کردن سایر اعضا ، لذت می برند
تیم یعنی دست های زیاد که به یک فکر واحد تبدیل شده اند
همه اعضای تیم بطور نسبتا عادلانه در انجام وظایف ، مشارکت و سهم دارند
امروزه تصور انجام فعالیتی بدون کار تیمی ، غیر ممکن است
اصول کار تیمی از دیدگاه جان ماکسول
دشمنان کارتیمی ( نظریه پاتریک لنچیونی )
مراحل هفت گانه حل مسئله در تیم
شش کلید طلایی جلسه موفق در تیم
قبول این نکته که بحث سازنده ، مفید است. برای اعضای تیم اهمیت دارد
اعضای تیم در کار تیمی فقط یک هدف دارند: تحقق اهداف تیم
سلسله مراتب دستیابی به تیم
برای کار تیمی ، محیط کار هم باید به صورت کار تیمی طراحی شود
زمینه سازی ایجاد تیم های موفق در سازمان ها
دشمنان کارتیمی
دشمنان کارتیمی
“تیم” حالی ثابت، ماندگار و نهایی نیست که با رسیدن به آن خیالمان راحت شود. تیم شدگی حالتی ناپایدار و شکننده است که هر لحظه ممکن است از دست برود.
“تیم” حالی ثابت، ماندگار و نهایی نیست که با رسیدن به آن خیالمان راحت شود. تیم شدگی حالتی ناپایدار و شکننده است که هر لحظه ممکن است از دست برود.
همه اعضای تیم در حفظ حالت تیم شدگی مسئولیت دارند
همه اعضای تیم در حفظ حالت تیم شدگی مسئولیت دارند
برای کارتیمی، محیط کار هم باید به صورت تیمی طراحی شود.
برای کارتیمی، محیط کار هم باید به صورت تیمی طراحی شود.
با یک تیم برجسته بدون ستاره هم می توان پیروز شد.
با یک تیم برجسته بدون ستاره هم می توان پیروز شد.
به دنیا نیامده ایم که همه کارها را انجام دهیم، پیداست که وقتی با هم باشیم کارهای بزرگتری انجام می دهیم.
به دنیا نیامده ایم که همه کارها را انجام دهیم، پیداست که وقتی با هم باشیم کارهای بزرگتری انجام می دهیم.
در پیروزی تیم، همه رفتارهای مناسب نظیر ارتباطات سازنده، احترام به یکدیگر، همبستگی، مشارکت در مسئولیت، ابتکارات علمی را مشاهده می کنیم.
در پیروزی تیم، همه رفتارهای مناسب نظیر ارتباطات سازنده، احترام به یکدیگر، همبستگی، مشارکت در مسئولیت، ابتکارات علمی را مشاهده می کنیم.
رهبران تیم‌ها می‌توانند با اعتماد به اعضای تیم، جوی احساسی با انتظارات بالا بیافرینند که نتیجه اش برد است.
رهبران تیم‌ها می‌توانند با اعتماد به اعضای تیم، جوی احساسی با انتظارات بالا بیافرینند که نتیجه اش برد است.
از خود گذشتگی اعضای تیم
از خود گذشتگی اعضای تیم
برای عبور از مشکلات از تیمی حرفه ای بهره بگیرید
برای عبور از مشکلات از تیمی حرفه ای بهره بگیرید
کار مهم تری از تشویق «کمک کردن»در سازمان برای رهبران وجود ندارد
کار مهم تری از تشویق «کمک کردن»در سازمان برای رهبران وجود ندارد
هومر: هرگاه فردی تنها باشد، استعداد او کمتر و عقلش ضعیفتر است
هومر: هرگاه فردی تنها باشد، استعداد او کمتر و عقلش ضعیفتر است
در شرایط دشوار، آموزش کار تیمی به اعضا، شما را برای خروج از مشکلات کمک می کند.
در شرایط دشوار، آموزش کار تیمی به اعضا، شما را برای خروج از مشکلات کمک می کند.
هلن کلر: تنهایی می توانیم کار کوچکـی را انجام دهیم، گروهی می توانیم کارهای بزرگ را انجام دهیم.
هلن کلر: تنهایی می توانیم کار کوچکـی را انجام دهیم، گروهی می توانیم کارهای بزرگ را انجام دهیم.
افسانه 1 در کارتیمی
افسانه 1 در کارتیمی
افسانه 2 در کارتیمی
افسانه 2 در کارتیمی
افسانه 3 در کارتیمی
افسانه 3 در کارتیمی
افسانه 4 در کارتیمی
افسانه 4 در کارتیمی
افسانه 5 در کارتیمی
افسانه 5 در کارتیمی
در کار تیمی، هیچ کس نمی تواند از بار مسئولیت شانه خالی کند
در کار تیمی، هیچ کس نمی تواند از بار مسئولیت شانه خالی کند
پیوند و همدلی
پیوند و همدلی
مهمترین عوامل توسعه اقتصاد ژاپن
مهمترین عوامل توسعه اقتصاد ژاپن
هیچ یک از ما به اندازه همه ما هوشمند نیست.
هیچ یک از ما به اندازه همه ما هوشمند نیست.
زلزله احتمالی تهران
زلزله احتمالی تهران
افسانه 6 در کارتیمی
افسانه 6 در کارتیمی
رهبر تیم باید اعضا را ترغیب کند که در جستجوی مهارت‌های لازم برای تیم و خود برایند...
رهبر تیم باید اعضا را ترغیب کند که در جستجوی مهارت‌های لازم برای تیم و خود برایند...
پیروزی وقتی معنی دار‌تر است که به جای تلاش یک فرد، نتیجه تلاش تیم باشد.
پیروزی وقتی معنی دار‌تر است که به جای تلاش یک فرد، نتیجه تلاش تیم باشد.
تیمی که مقررات را رعایت کند، به هنگام بحران‌ها و قرار گرفتن در وضعیت‌های دشوار، دست بالا را دارد.
تیمی که مقررات را رعایت کند، به هنگام بحران‌ها و قرار گرفتن در وضعیت‌های دشوار، دست بالا را دارد.
استراتژی روی کاغذ به درد نمیخورد و باید قابل اجرا باشد.این استراتژی ها را نمی‌توانید به تنهایی به اجرا در آورید. برای استراتژی نیاز به تیم دارید.نه تنها به تیم مناسب نیاز دارید،بلکه تیمی که بتواند استراتژی را به اجرا درآورد.
استراتژی روی کاغذ به درد نمیخورد و باید قابل اجرا باشد. این استراتژی ها را نمی‌توانید به تنهایی به اجرا در آورید. برای استراتژی نیاز به تیم دارید.نه تنها به تیم مناسب نیاز دارید،بلکه تیمی که بتواند استراتژی را به اجرا درآورد.
اعضاء تیم ، در موفقیت ها و شکست ها سهیم هستند.این موضوع باعث پرورش حقیقی انسانیت و نزدیکی افراد تیم به یکدیگر می شود.
اعضاء تیم ، در موفقیت ها و شکست ها سهیم هستند.این موضوع باعث پرورش حقیقی انسانیت و نزدیکی افراد تیم به یکدیگر می شود.
اگر تیم کاری عالی میخواهید،یک هم تیمی عالی باشید.
اگر تیم کاری عالی میخواهید،یک هم تیمی عالی باشید.
اعتماد در تیم ، قرص ندارد که با خوردن قرص، اعضای تیم به هم اعتماد پیدا کنند. اعتماد در تیم، از طریق فرایندِ درستِ تیم‌سازی ، ایجاد می‌شود.
اعتماد در تیم ، قرص ندارد که با خوردن قرص، اعضای تیم به هم اعتماد پیدا کنند. اعتماد در تیم، از طریق فرایندِ درستِ تیم‌سازی ، ایجاد می‌شود.
مایکل جردن:استعداد باعث برنده شدن در یک بازی می‌شود. کار تیمی جام قهرمانی را نصیب شما می‌کند.
مایکل جردن: استعداد باعث برنده شدن در یک بازی می‌شود. کار تیمی جام قهرمانی را نصیب شما می‌کند.
دستاورد های فردی و تیمی، به وسیله رهبری و اعضای تیم،مورد قدردانی قرار می‌گیرد.
دستاورد های فردی و تیمی، به وسیله رهبری و اعضای تیم،مورد قدردانی قرار می‌گیرد.
رهبر، سازنده گروه و گروه، سازنده رهبر است.
رهبر، سازنده گروه و گروه، سازنده رهبر است.
فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام