بازدیدها: 18

 • سر فصل ها :
   پایان نامه چیست؟
  مبادی انتخاب موضوع
  ساختار و چیدمان عنوان پایان نامه
  تاثیر عنوان بر سایر عناصر پایان نامه
 •  یک جلسه دو ساعت 

 • شروع دوره : دوشنبه هشتم دی ماه 1399 

 • ساعت 20

 

شماره پیام واتس اپ جهت ثبت نام :  09363390200

وب سایت رسمی دکتر رامبد باران دوست
فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام