بازدیدها: 413

اخلاق کسب و کار کارشناسی ارشد

منبع درسی :
اخلاق و احکام کسب و کار

تالیف دکتر محمدمهدی پرهیزگار و دکتر روح اله حسینی

انتشارات دانشگاه پیام نور

کارتیمی کار تیمی

مقالات دانشجویان زیر مورد تائید قرار گرفت:

 • آقای حمید زهدی سعادت
 • آقای سید محسن پناهی
 • آقای سید حسین شهاب
 • آقای مجید باقرنژاد
 • آقای مصطفی مقامی
 • آقای مهدی یافتیان
 • آقای محمد فعال کرمی1
 • آقای اسماعیل اسدالهی
 • آقای رسول بالیده 1
 • آقای داریوش مهاجر مهر 4
 • آقای حمیدرضا سعادتمندی 1
 • آقای علی اکبری 2 
 • آقای محمدحسین ربیعی 2
 •  
 • آقای حسن شاهدوست 10
 • آقای علی اصغر ابدالی 1
 • خانم معصومه صادقی 1
فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام