اخبار و آزمون کلاس- مدیریت ارتباطات

بازدیدها: 185

کتاب درسی :
” مدیریت ارتباطات”
اثر ” آندرو دی ولوین”
ترجمه “سید محمد اعرابی”
معرفی می شود .

مقالات دانشجویان زیر مورد تائید قرار گرفت:

 • عباس قهرمانی
 • عاطفه توکلی
 • فرزان گهر
 • عباس قهرمانی
 • فرزان گهر
 • آقای الهیان
 • آقای حاکی
 • آقای امیر اسدی
 • آقای بهداد فخرآور
 • آقای محمد مهدی بختیاری
 • محمد عباسی
فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام