اخبار و آزمون کلاس- مدیریت ارتباطات

بازدیدها: 101

کتاب درسی :
” مدیریت ارتباطات”
اثر ” آندرو دی ولوین”
ترجمه “سید محمد اعرابی”
معرفی می شود .

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام