بایگانی برچسب: s

پوستر ۲۸۲ کار تیمی

در شرکت‌های ژاپنی شخصی که سریع‌تر از دیگران ارتقا می‌یابد، فردی نیست که از نظر ایده‌های بدیع و درجه اول ،در سطح بالایی باشد، بلکه کسی است که بتواند با دیگران در دستیابی به نتیجه‌ای که از نظر همگان پذیرفتنی و رضایت‌بخش باشد همکاری کند .

سهراب ستوده« سامورایی های اقتصادی » نشر رامین، اول، ۱۳۷۴،ص ۱۱