بایگانی برچسب: s

پوستر ۴۳۵ کار تیمی

دکتر رامبد باران دوست: حصول به « تیم شدگی » حاصل تلاش همه اعضا است. « تیم شدگی »محصول اتفاق نیست.
Slide135